Kunstig intelligens er et av de mest omtalte temaene innen IT, og har allerede fått stor betydning innenfor en rekke områder. Nettkurset, Elements of AI, skal hjelpe folk å dra nytte av kunstig intelligens.

Det er helt klart at kunstig intelligens kommer til å påvirke fremtiden vår, men hvor mange vet egentlig hva det er og hvordan teknologien påvirker samfunnet? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan kunstig intelligens kan påvirke hverdagen og jobben din, lære mer om hva det egentlig er og hvordan det er bygget opp?

Gjør kunstig intelligens forståelig for alle

Reaktor og Universitetet i Helsingfors har gått sammen for å lage et gratis nettkurs, Elements of AI, for å oppmuntre en så bred gruppe som mulig i befolkningen til å lære mer om kunstig intelligens. Kurset kan bidra til å øke forståelsen for hvordan kunstig intelligens utvikles og hvordan det vil påvirke oss i årene som kommer.

Maskinlæring og nevrale nettverk sentralt

Kurset er delt inn i seks deler. Maskinlæring og nevrale nettverk er hovedtemaene for to av disse delene. Maskinlæring er en viktig underkategori av kunstig intelligens, og omhandler systemer som lærer. Enkelt forklart betyr dette at programmet ikke kan noe når det startes, men er i stand til å lære over tid, slik som mennesker. Nevrale nettverk er en avansert form for maskinlæring som er inspirert av den menneskelige hjernen. Kunstige nevrale nettverk er en grov forenkling av de biologiske nettverkene som finnes i hjernen.

Teori og praktiske oppgaver

Målet med kurset er å avmystifisere kunstig intelligens, og er egnet for alle som ønsker å vite mer om hva det er, hvordan det utvikles og hva som kan gjøres (eller ikke gjøres) med kunstig intelligens. Kurset kombinerer teori og praktiske oppgaver, og omfatter innsending av besvarelser på oppgaver. Elements of AI kan fullføres i eget tempo, men det er anbefalt å gjennomføre kurset i løpet av seks uker. For å bestå kurset må 90% av oppgavene utføres, og 50% må være korrekte.

Kurset krever kun grunnleggende kunnskaper i matematikk, og er rangert i Class Central som et av nettkursene med høyest kvalitet.

Les mer og registrer deg her.