Sørlandets Europakontor har koblet Setesdal Regionråd til et internasjonalt konsortium som skal gjennomføre Interreg Østersjø-prosjektet MARA (Mobility and Accessebillty in Rural Areas). Formålet med MARA er å øke mobiliteten for innbyggere og turister i utkantstrøk og områder som er rammet av demografiske endringer. MARA samler tolv aktører fra utkantstrøk i Østersjøområdet, hvorav syv EU-medlemsland i tillegg til Norge og Russland. Foruten å representere utkant, er de attraktive destinasjoner for naturturisme. Prosjektet vil pilotere ulike innovative løsninger i de deltakende regionene, og dele erfaringer med prosjektpartnerne. Setesdalregionen skal pilotere innovative delingskonsepter for elektrisk sykkel og elektrisk lastesykkel. Totalt skal prosjektet investere 2.4 millioner euro.

MARA starter opp i januar 2019.

Sørlandets Europakontor var aktiv i prosjektutviklingen, blant annet med deltakelse på workshopene i Berlin hvor prosjektet ble formet.

Vi gratulerer Setesdal Regionråd og takker for et godt samarbeid med både regionrådet og Evje kommune.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Rita Hansen.