Sørlandets Europakontor fungerte som prosessleder og kjørte hackathon under CoCoCo (Cold Cost Collective) nettverksmøtet i Arendal 27-28 mars, hvor Arendal kommune var vertskap. Samarbeidsprosjekter innen kultur og destinasjonsutvikling var tematikken under Sørlandets Europakontors hackaton. Totalt 4 prosjektidéer ble utviklet, hvor deltakerne i etterkant skal videreutvikle disse til samarbeidsprosjekter.

På møtets første dag fikk deltakerne fra Danmark, Finland og Sverige en tur til Raet Nasjonalpark med lunsj på Spornes Café. Dagen etter ble deltakerne inspirert av USUS og Sørlandets UNESCO-satsing på uthavner. Sam Bugge fra Bratteklev Skipsverft fulgte opp med historien om 150 år som har ført virksomheten fra et skipsverft til et museum. Erik Berglihn avsluttet formiddagen med perspektiver på å få frem entreprenørskap og innovasjon innen reiseliv og kulturturisme. Etter lunsj var det hackathon frem til nettverksmøtet ble avsluttet med en middag, inkludert presentasjon av konseptet til “Hjemme hos Wenche”.