Under Gründeruka holdt Sørlandets Europakontor to foredrag om SMB-instrumentet, som er en ny finansieringsmulighet for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Horisont 2020. 

Både i Arendal og Kristiansand fikk fremmøtte tilbud om å konkurrere i en europeisk mesterskapsliga for innovasjoner. Finansieringsordningen, som ligger under EUs program for forskning og utvikling, skal bidra til at innovative forretningsideer kommer på markedet. Gjennom tre faser skal ideer med internasjonale ambisjoner hjelpes fra idé til marked. Stig Marthinsen, administrerende direktør i Sørlandets Europakontor, holdt foredragene, og han mener det her ligger store muligheter for aktuelle aktører på Sørlandet.
– SMB-instrumentet skal hjelpe Europas beste innovatører gjennom «Valley of Death» ved å gi dem tilgang på kapital. 2.8 milliarder euro skal tilføres små- og mellomstore bedrifter gjennom SMB-instrumentet i en seksårsperiode fra 2014 til 2020, forklarer Marthinsen, som mener det er mange grunner til hvorfor regionens bedrifter burde hive seg rundt:
– Det er en super delfinansiering fra EU, hvor du slipper å gi bort aksjer for tilgang på kapital. Alle resultater og immaterialle rettigheter tilhører din bedrift. Dessuten får deltakerne gratis anerkjennelse ved å være med i mesterligaen, noe som er et kvalitetsstempel for investorer. I tillegg får deltakerne tilgang på kunnskap, teknologi og nettverk gjennom coaching-tjenester, samt at de får oppfølging helt fram til markedet.
Sørlandets Europakontor har lang erfaring med EU-programmer, søknadsprosedyrer og kompetanseheving, og Marthinsen stiller seg til rådighet hvis noen trenger assistanse.
– Vi vil gjerne ha kontakt med bedrifter som sitter på innovative ideer og som har internasjonale ambisjoner. Vi bistår mer enn gjerne med å hjelpe bedriftene inn i SMB-instrumentets prosesser.

De tre fasene
Fase én skal på det lengste vare i seks måneder og skal kort sagt resultere i en forretningsplan.
– I fase én skal det gjennomføres en mulighetsstudie, risikovurdering, IPR-gjennomgang, partnersøk og design. Det skal også skrives en pilotsøknad. Alle som får søknadene godkjent, får tilelt en fast sum på 50.000 euro, opplyser Marthinsen.
Forretningsplanen i fase én skal gjøre rede for arbeidet som skal gjøres i fase to, og den danner da grunnlaget for søknaden til neste fase.
– I fase to skal innovasjonen videreutvikles med testing, demonstrasjon, markedsundersøkelser og -simulering. Denne fasen varer normalt i ett til to år, og støtten en bedrift kan få i denne fasen ligger på mellom 500.000-2.500.000 euro. Etter denne fasen skal innovasjonen være klar for markedet.
I fase tre er det kommersialisering som skal i søkelyset. Denne fasen har ingen tilskudd, for her skal bedriftene selv finne alternative finansieringsmuligheter gjennom markedsføring.
– Bedriftene skal i fase tre styrke tilgangen til privat finansiering og søke støtte gjennom nettverk, opplæring, informasjon, IPR-forvaltning og kunnskapsdeling.

Hvem vinner?
Stig Marthinsen mener kombinasjonen av nyskapning, internasjonalt markedspotensial og en evnet bedrift er vinnerkriteriene, og han viser til bedriftene VOCA og Polewall som er vinnere på Sørlandet.
– Demonstrer at du har en fremragende innovasjon, vis gjennomføringsevne og ha fokus på kvalitet og effektivitet i implementeringen, tipser Marthinsen.
I årene som har gått har Sørlandet og Sørlandets Europakontor gjort seg noen negative erfaringer som kan være verdt å merke seg.
– Det har vært for mye fokus på innovasjonen, og ikke tilstrekkelig nok på forretningsmulighetene, samtidig har det vært for lite markedsforståelse og uklare forretningsplaner, avslutter Marthinsen, og minner om at Sørlandets Europakontor er til for å brukes.