Hvilken rolle spiller EU for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til?

I regi av KS og de norske regionkontorene i Brussel, er vi med å arrangere lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor. Målgruppen er politikere, administrasjoner og ledere i kommuner og fylkeskommuner. Lynkurset, som avholdes i Norges hus i Brussel, er blitt en tradisjon. Vi arrangerte det for første gang i 2016, og etter svært gode tilbakemeldinger gjentok vi suksessen i 2017. Nå er planleggingen av årets lynkurs i gang, og vi har satt datoene til 12.-13. september.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om lynkurset.