Den nye programperioden for EUs programmer, herunder forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, starter nå og løper til 2027.

Horisont Europa er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Norge deltar i dette programmet på lik linje med EUs medlemsland, og har dermed mulighet til å søke om prosjektmidler. Det er de alle beste som vinner frem, og programmet omtales noen ganger som et verdensmesterskap i forskning og innovasjon.

skjermbilde-2021-06-11-kl-09-48-10

Et ambisiøst program

Forsknings- og innovasjonsprogrammet skal bidra til å håndtere klimaendringene og andre globale utfordringer, bidra til å nå FNs bærekraftsmål, øke EUs konkurranseevne og vekst, tilrettelegge for samarbeid og styrke effekten av forskning og innovasjon i utvikling, samt støtte implementeringen av EU-politikk.

Horisont Europa (2021-2027) er en videreføring av Horsiont 2020 (2014-2020), men har noen nye elementer:

  • EIC (European Innovation Council): Støtte til innovasjoner med potensial, men hvor private investeringer kan være for risikabelt. Hovedsakelig for SMBer (70%).
  • Samfunnsoppdrag: 5 samfunnsoppdrag, eller såkalte Missions, som skal sikre oppnåelsen av ambisiøse, inspirerende og målbare mål – innenfor sunne hav, kreft, klimanøytrale og smarte byer, klimatilpasning, og jord og mat.
  • Åpen forskning (Open science): obligatorisk med åpen tilgang til publikasjoner og vitenskapelige prinsipper vil være gjennomgående i hele programmet
  • Ny tilnærming til partnerskap: Målbevisste og mer ambisiøse partnerskap med industrien for å nå EUs politiske mål.

skjermbilde-2021-06-11-kl-09-28-28

Informasjonsdager for Horisont Europa

Over en periode på 10 dager (28. juni – 9. juli) vil Horisont Europa presenteres, og arrangementene vil gi potensielle søkere og andre interessenter informasjon om det nye arbeidsprogrammet, og mulighet til å stille spørsmål. Horisont Europa er inndelt i tre pilarer. Pilar 2, som har det største budsjettet, er igjen inndelt såkalte «Clustere» med ulike temaer – hele 6 stykker:

  • Cluster 1 – Health
  • Cluster 2 – Culture, creativity, and inclusive society
  • Cluster 3 – Civil security for society
  • Cluster 4 – Digital, industry and space
  • Cluster 5 – Climate, energy, and mobility
  • Cluster 6 – Food, bioeconomy, natural resources, agriculture, and environment

Det er i Cluster 4 og 5 det vil deles ut mest penger i pilar 2.

Hvert av de seks clusterene vil ha en egen informasjonsdag, i tillegg vil det bli egne informasjonsdager om Widening Participation og ERA (European Research Area), infrastrukturer, og Marie Skłodowska-Curie Actions.

skjermbilde-2021-06-11-kl-09-37-31