Sørlandets Europakontor har rollen som det regionale EU-nettverkets, Horizon South Norway, (HSN) seketitariat og representerer derfor HSN i mange sammenhenger, som eksempelvis ved møter for de regionale EU-nettverkene.

Det regionale EU-nettverket har også i 2018 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Siden oppstarten høsten 2016 har nettverket vært involvert i mer enn 48 arrangementer, både som organisator og bidragsyter. Disse arrangementene har hatt til sammen rundt 1800 deltakere og så langt har 42 organisasjoner, fra offentlig sektor, FoU, næringsliv og sivilsamfunnet benyttet ulike «Help desk» tjenester.

Nettverket har igangsatt søknadsprosesser, skapte flere internasjonale forskningsallianser og har knyttet regionale og internasjonale partnere sammen. Dette, samt andre aktiviteter, har medvirket til Horizon South Norways gode resultater i denne prosjektperioden. 

Utover å arbeide med aktuelle utlysninger, har nettverket i 2018 rettet sitt fokus mot HSN-idéverksteder og forberedelser til EUs kommende forskningsprogram, Horizon Europe. Konseptene «open innovasjon» og «citizen science» (medborgerforskning) er helt sentrale i EUs neste forskningsprogram, og EU-nettverket introduserte disse konseptene under sitt vellykkede arrangement under Arendalsuka, «Kan naboen få låne hjernen din?», som videre skal følges opp under et seminar i forbindelse med Agderkonferansen 2019.

I det kommende året, 2019, vil nettverket fokusere på utlysninger i siste del av Horisont 2020 arbeidsprogrammet, og mulighetene som ligger tilgjengelige innenfor EØS-midlenes ramme.