Onsdag 14 November 2018 kom Storbritannia og EU til enighet om en avtale som fastsetter vilkårene for Brexit, og sikrer at dette skjer på en ryddig måte og gir juridisk sikkerhet når traktatene og EU-regelverket ikke lenger gjelder for Storbritannia. Avtalen er ikke endelig godkjent, og skal behandles av EU Rådet, Parlamentet i Storbritannia og EU Parlamentet.

Avtalen dekker følgende områder:

Felles bestemmelser som fastsetter standardklausuler for riktig forståelse og drift av den såkalte Brexit-avtalen.

Borgerrettigheter som beskytter livsvalgene til over 3 millioner EU-borgere i Storbritannia, og over 1 million britiske statsborgere i EU-land. Avtalen sikrer deres rett til å bli og at de kan fortsette å bidra til sine lokalsamfunn.

En overgangsperiode hvor EUs regelverk vil være gjeldene for Storbritannia, med mindre annet er spesifisert, og EU vil behandle Storbritannia som om det var en medlemsstat, med unntak av deltakelse i EUs institusjoner og styringsstrukturer. Overgangsperioden vil hjelpe spesielt administrasjoner, bedrifter og borgere til å tilpasse seg Storbritannias utgang. Foreløpig er overgangsperioden planlagt å vare til desember 2020, men den kan forlenges til «31. desember 20XX», hvilket må besluttes innen juli 2020.

Avtalen sikrer en myk utfasing av gjeldende ordninger og sørge for en ryddig utgang. Eksempelvis ved å tillate varer som er kommet på markedet før overgangsperiodens slutt å fortsette til bestemmelsesstedet, beskytte eksisterende immaterielle rettigheter herunder geografiske indikasjoner, avvikling av pågående politisamarbeid og rettssamarbeid i straffesaker og andre administrative og rettslige prosedyrer, tillate bruk av data og informasjon utvekslet før overgangsperiodens slutt, saker knyttet til Euratom og annet.

Avtalen sikrer at Storbritannia og EU vil respektere alle økonomiske forpliktelser foretatt mens Storbritannia ennå var medlem av EU.

Den overordnede styringsstrukturen for utmeldingsavtalen, som sikrer effektiv styring, gjennomføring og håndheving av avtalen, herunder passende tvisteløsningsmekanismer.

Vilkårene for en juridisk operasjonell «backstop» (toll) for å sikre at det ikke vil være en hard grense mellom Irland og Nord-Irland. Protokollen for Irland/Nord-Irland inneholder britiske forpliktelser om ikke å redusere rettighetene angitt i Good Friday-avtalen av 1998, og beskytter Nord-Sør-samarbeidet. Protokollen gir mulighet for å fortsette ordningen «Common Travel Area» mellom Irland og Storbritannia, og beholde «Single Electricity Market» i Irland/Nord-Irland.

En protokoll om «Sovereign Base Areas» (SBA) på Kypros, som beskytter interessene til kypriotene som bor og arbeider i de suverene områdene etter Storbritannias utgang fra Unionen.

En protokoll om Gibraltar, som sørger for et nært samarbeid mellom Spania og Storbritannia med hensyn til Gibraltar angående implementeringen av borgerrettighetsbestemmelser i avtalen, og gjelder administrativt samarbeid mellom kompetente myndigheter på en rekke politiske områder.

Les Kommisjonens pressemelding her.