Hvordan kan Agder bli en bærekraftig og attraktiv region? Regionplan Agder setter ut mål om å bli et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår, men hvordan skal vi oppnå dette?

Det skjer mye spennende rundt om i Europa, og her finnes det gode muligheter for å lære av hva andre har gjort for å slippe å bruke tid på å komme opp med løsninger som allerede eksisterer.

Bærekraftig utvikling av urbane områder er en sentral utfordring, i hele Europa. Det krever nye, effektive og brukervennlige teknologier og tjenester, særlig innen energi, transport og IKT. Tradisjonelle nettverk og tjenester kan effektiviseres gjennom bruk av teknologi til fordel for innbyggere og virksomheter. Imidlertid trenger disse løsningene integrerte tilnærminger, både når det gjelder forskning og utvikling av avanserte teknologiske løsninger, så vel som distribusjon. Dersom vi kan bruke andres erfaringer og løsninger som basis, videreutvikle og tilpasse løsningene til våre egne utfordringer kommer vi langt på vei mot å bli en mer smart og bærekraftig region.

Derfor har Sørlandets Europakontor laget et nytt nyhetsbrev som samler praktisk innsikt for smarte og bærekraftige samfunn. Nyhetsbrevet består av:

  • God praksis
  • Interessante prosjekter
  • Rapporter

Meld deg på her.