Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, har gjestet Kristiansand for å fortelle om hvordan norske organisasjoner kan delta i programmet Active Citizens Fund.

– EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. En målsetting for Norge er å styrke relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene er fordelt på 23 programmer hvor Active Citizens Fund er ett av dem, forklarer Czimbalmos.
Active Citizens Fund har som mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn, øke samfunnsdeltakelsen og styrke utsatte grupper.
– Samarbeid som finansieres av Active Citizens Fund er enten prosjektsamarbeid eller bilaterale initiativer. Bilaterale initiativer kan være nettverksbygging, studieturer, styrking av samarbeid, erfaringsutveksling, kunnskapsoverføring, partnersøk før og under utarbeidelse av prosjektsøknad, partnerskapsutvikling, eller prosjektutvikling for felles søknad.

img_9877

Nasjonalt kontaktpunkt
Den norske Helsingforskomité er en menneskerettighetsorganisasjon stiftet i 1977. De er nasjonalt kontaktpunkt for EØS-midlene som er rettet mot sivilsamfunnet.
– EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Det er snart klart for en ny søknadsrunde og Den norske Helsingforskomité er på informasjonsmøter rundt om i landet for å fortelle om disse mulighetene.
Den norske Helsingforskomité jobber for å fremme menneskerettigheter og demokratisk styresett i vårt leveområde, for et levende sivilsamfunn og for sikkerhet, stabilitet og økonomisk vekst.
– Dette gjør vi gjennom informasjonsarbeid, portalen www.ngonorway.org, samt at vi fremmer deltakelsen av norske aktører på seminarer, møter og konferanser i mottakerland. Vi kan også bistå i å arrangere seminarer, arbeidsmøter og lignende, forteller Czimbalmos.

Partnerskap er viktig
Midlene under Active Citizens Fund er ikke tilgjengelige ennå. Forhandlingene har tatt tid, men Czimbalmos håper at situasjonen er klarere i løpet av 2018.
– Active Citizens Fund har noen spesifikasjoner som er klare. Hovedprioriteringene er menneskerettigheter, ungdomsdeltakelse, kapasitetsbygging, miljøvern og klimaendringer, og tjenesteyting. De to siste, miljøvern og klimaendringer og tjenesteyting, skal inngå som del av større tiltak og prosjekter som går på holdningsendring og bevisstgjøring.
Som i andre EØS-programmer er det kun enheter i mottakerland som kan søke om midler. I Active Citizens Fund er det ikke krav om å ha norsk partner, men Czimbalmos viser til flere gode eksempler på prosjekter og bilaterale samarbeid med norsk partnerskap.
– Norge er et høykostland, det kan være en utfordring. Språk, byråkrati og krav til rapportering og dokumentasjon av utgifter er også utfordringer som vi får tilbakemeldinger på fra norske partnere. Skal du har et godt samarbeid må du ha god dialog, kulturforståelse, enighet og langsiktig perspektiv.
Trenger du hjelpe med å finne partner kan portalen www.ngonorway.org være til hjelp.
– Du kan også bygge på eksisterende kontakter eller nettverk. Det går an å finne aktuelle søsterorganisasjoner å jobbe sammen med. Samtidig er ambassadene i mottakerlandene behjelpelige, avslutter Czimbalmos.