Gjennom det regionale trainee-programmet Trainee Sør, har 27 år gamle Ida funnet sin plass hos Sørlandets Europakontor i Brussel. Kristiansanderen har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun tilbrakte 6 måneder på utveksling i England på University of Kent. Før hun begynte på mastergraden jobbet Ida et halvt år på ambassaden i Zagreb, og har dermed erfaring fra flere internasjonale arenaer. I 2016 reiste Ida på eget initiativ til Lesvos for å hjelpe flyktninger i krise.

En statsviters drøm

Ida har vært ansatt hos Sørlandet Sykehus, avdeling for Teknologi og E-helse, og hos Agder Energi gjennom Trainee Sør. Programmet fungerer slik at man er ansatt i 18 måneder, og bytter jobb hver 6. måned. Ida ønsket spesielt å tilbringe en av sine arbeidsperioder hos Sørlandets Europakontor, og nå er hun inne i sin siste periode, her på kontoret i Brussel. SEK er den eneste arbeidsplassen under Trainee Sør som er lokalisert utenfor Norge.
– Det er ikke til å legge skjul på at det er alle statsviteres våte drøm å komme til Brussel, og se samspillet mellom institusjoner, land og regioner.

Fornybar energi som interessefelt

I tillegg til å produsere innhold til nettsiden europabanken.no, og delta på møter som representant for Agder har Ida spesielt hjerte for området fornybar energi.
– Fornybar energi er et interessefelt fordi det ligger så mye potensiale i det, og fordi jeg ønsker at vi skal gå mot et 100% fornybart Europa, forteller Ida.

I løpet av Idas halvår i Brussel kommer hun også til å jobbe en del med Blue Growth som handler om mulighetsrommet i den maritime og marine sektoren. Dette området er av spesiell interesse for kystregionen Agder.

Det er ikke bare arbeidsoppgavene som frister i Europas hjerte.
– Når man har flyttet til en by som Brussel må man jo benytte seg av alt den har å tilby. Brussel er rik på kultur og opplevelser, og gir et fantastisk bakteppe til jobben hos Sørlandets Europakontor.
Ida trekker også frem det gode norske miljøet i Brussel, og hvordan det legges til rette for tett kontakt med de som jobber på de andre regionskontorene og Norges delegasjon til EU.