EUs regionuke, eller European Week of Regions and Cities (EWRC), er det største årlige arrangementet i Brussel som tar for seg regionalpolitikk, og vil i 2020 finne sted 12.-15. oktober.

Arrangementet har vokst seg større for hvert år, og kan på noen måter sammenlignes med Arendalsuka. Det er en ypperlig plattform for å stifte nye bekjentskaper og utveksle erfaringer. I 2019 var det mer enn 9000 deltakere tilstede under EUs regionuke og mer enn 330 arrangementer fant sted.

Tema for 2020 er:

  • Et grønt Europa (Green Europe)
  • Samhold og samarbeid (Cohesion and Cooperation)
  • Styrke borgernes deltakelse (Empowering Citizens)

Målet med denne uken er å diskutere felles regionale utfordringer og utveksle ideer om mulige løsninger på utfordringene ved å samle politikere, beslutningstakere, eksperter og ellers andre interessenter. Regionuken skal være en plattform for kapasitetsbygging og utveksling av god praksis, samt samarbeid og nettverksbygging mellom regioner og byer.

For de som ønsker å arrangere et seminar, workshop eller lignende, i partnerskap med andre regioner, under årets regionuke er fristen for å sende inn søknader 27. mars.

Ta kontakt med oss på Sørlandets Europakontor dersom du er interessert i å arrangere noe under EWRC.

Viktige datoer:

  • mars: Frist for å sende inn søknader
  • mai: Partnermøte
  • juni: Frist for å sende inn endelig program og detaljer om foredragsholdere/moderator
  • juli: Utlysninger for «side events» åpner
  • juli: Registreringen til EWRC åpner
  • september: Frist for å sende inn søknad til «side events»
  • september: Registreringen til EWRC stenger