Det er ventet at den blå økonomien vil vokse dobbelt så raskt som resten av den globale økonomien innen 2030, og er derfor et viktig satsingsområde. Den blå økonomien inkluderer økonomiske aktiviteter knyttet til hav, sjø og kyst. Den spenner fra selskaper i det marine miljøet til landbaserte virksomheter som produserer varer eller tjenester som bidrar til den maritime økonomien. Anna og Martine fra Sørlandets Europakontor representerte Periscope under årets BlueInvest Day i Brussel, hvor aktører fra hele Europa samles.

EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevicius, snakket om EUs vekststrategi (Green Deal) og om hvorfor denne er viktig for den blå økonomien, men også om hvorfor den blå økonomien er viktig for å oppnå klimamålene. «Grønn uten blå er bare gul,» sa kommissæren. Blant annet er det forventet at 45% av elektrisiteten vil komme fra havet, og mat fra havet vil gi et lavere karbonavtrykk sammenlignet med mat fra land. Han nevnte også tre grunner til at Green Deal er særlig viktig for havet og den blå økonomien: biologisk mangfold, luftkvalitet og forsøpling. 1 million arter er utrydningstruet, 400 000 dør tidlig som følge av luftforurensing, og vi konsumerer store mengder plast gjennom mat og drikke. «Havet er det første som rammes av klimaendringer, men holder også mange løsninger for å takle klimakrisen,» sa Sinkevicius.

75 millioner euro til den blå økonomien

Emma Navarro, Visepresident i den Europeiske investeringsbanken, sammen med kommisær Sinkevicius, lanserte et investeringsfond på 75 millioner euro for den blå økonomien. Dette fondet kalles BlueInvest Fund vil gi finansiering til underliggende aksjefond som strategisk retter seg mot og støtter den innovative blå økonomien. Det nye fondet suppleres av EU-kommisjonens BlueInvest-plattform, som støtter investeringsberedskap og tilgang til finansiering for nyoppstartede bedrifter, små og mellomstore bedrifter og de som arbeider med å oppskalere.»Hav er livsviktig for livet på jorden. Men havet er truet og må beskyttes. Dette er grunnen til at vi utvikler innovative finansieringsløsninger for å støtte den blå økonomien,» sa Navarro. «Et investeringsfond på 75 millioner euro er et verktøy for å frigjøre potensialet i den blå økonomien, bidra til Green Deal, og sikre økonomisk vekst for europeiske SMBer som utvikler innovative og bærekraftige produkter og tjenester,» sa Sinkevicius om BlueInvest Fund.

Investorer og næringsliv på samme sted

BlueInvest day er et møtested for aktører med interesser innenfor den blå økonomien, og da særlig næringslivet. Under arrangementer var der innlegg fra en rekke investorer om hvilke krav de stiller og hvilke næringer de ønsker å investere i. Samtidig fikk en rekke næringslivsaktører legge fram sine innovasjoner, og var med i konkurransen om å motta ulike priser for sine innovasjoner.

Samtale endte med intervju

En av vinnerne var Anders Jansson fra svenske CorePower Ocean som fikk pris i kategorien «Clean Energy from the Ocean». Corepower Ocean er en spennende bedrift som tester ut bølgekraft. Vi tok en prat med Anders etter hans innlegg om deres arbeid med bølgekraft. I forbindelse med arbeidet Sørlandets Europakontor gjør i Periscope-prosjektet, har vår kollega, Anna, i tillegg gjort et intervju med Anders om CorePower Ocean. Dette intervjuet kommer ut på www.periscope-network.eu i løpet av februar.