Denne uken har vi, GCE Node og de andre partnerne i Periscope-prosjektet diskutert arbeidsfordeling og gjennomføring av prosjektet på kick-off i Amsterdam.

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet som ble lagt ned på kick-off. Det er viktig at vi møtes og har en slik gjennomgang. På den måten blir arbeidet mer konkret for alle involverte, samtidig som at vi skaffer oss en god oversikt å jobbe ut fra, sier administrerende direktør i Sørlandets Europakontor, Stig Marthinsen.

Agder får sentral posisjon
Interreg Nordsjø-prosjektet Periscope – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth – ble påbegynt 1. oktober 2017, og skal ledes av Sørlandets Europakontor. Prosjektet har et budsjett på 40 millioner kroner, hvorav halvparten finansieres av prosjektpartnerne.
– Sammen med GCE Node og maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen, skal vi investere pengene i identifisering og utvikling av nye forretningsmuligheter innen fremvoksende blå markeder, forklarer Marthinsen.
Han mener Periscope kan bidra til å styrke Sørlandets marine- og maritime posisjon i norsk og europeisk sammenheng.
– Allerede i utviklingsfasen ble vi møtt av stor interesse fra Europakommisjonen og Nordsjøkommisjonen som ser på Periscope som et strategisk viktig verktøy for å ta ut blå vekst-potensialet.

Bredt samarbeid
Prosjektet er unikt i sin tilnærming til klyngesamarbeid og involvering av bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer.
– Arbeidsmetoden vil garantert åpne opp for både bedriftssamarbeid og nye internasjonale satsinger.
På kick-off fikk partnerne, som kommer fra Norge, Nederland, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Danmark, tid til å møtes og diskutere det kommende arbeidet.
– Det er et spennende konsortium som både er tverrnasjonalt og tverrsektorielt. Nå er vi alle svært motiverte for å starte arbeidet med Periscope og lage et godt utgangspunkt for videre samarbeid, avslutter Marthinsen.

Liste over partnere:

Global Center of Expertise NODE

logo
GCE Node er en verdensledende teknologiklynge, lokalisert på Sørlandet. Klyngen forsyner verdensmarkedet for energi og maritime næringer med det siste innen drillingutstyr, laste- og lossesystemer, kraner, plattformer, førstehjelpsutstyr og CCTV-systemer. For Node vil Pericope-deltakelsen bety tilgang til nye nettverk, teknologi og markeder.

Aarhus universitet

aarhus_university_logo
I kraft av sin størrelse og faglige tyngde har Aarhus universitet stor lokal, nasjonal og global gjennomslagskraft på tvers av faglige disipliner. Deres deltakelse i Periscope føyer seg inn i et eksisterende forskningsprosjekt som utvikler og tester metoder og verktøy for nye industrier.

Nederland Maritiem Land

nml-005-logo
Nederland Maritiem Land fasiliterer det nederlandske maritime nettverket og sørger for felles innsats mot definerte mål, bredt samarbeid og stor satsing på forskning, utvikling og innovasjon. Deres målrettede og faglige satsing vil styrkes gjennom deltakelse i Periscope og påfølgende internasjonalt samarbeid.

Samenwerkingsverband Noord Nederland (Northern Netherlands Alliance) – SNN

01
SNN er ansvarlig for det regionale ERDF-programmet og koordinerer og implementerer forskning og innovasjon innen smart spesialisering i Nord-Nederland. SNN jobber sammen med næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, offentlig sektor og andre offentlige organisasjoner i Nederland og andre land. SNN vektlegger å fronte innovasjon.

Business Region Göteborg

businessregiongoteborg-jpg
Business Region Göteborg (BRG) jobber for å styrke og utvikle handel og industri i Göteborg-regionen. BRG skaper arenaer for innovasjon ved å styrke samarbeid mellom aktører med vekstpotensial. Den maritime sektoren er regionens hovedfokus og BRG tar derfor med seg et stort nettverk av relevante aktører inn i Perioscope.

European Marine Energy Centre

emec-logo-land-rgb
European Marine Energy Centre (EMEC) er et verdensledende testsenter for bølge- og tidevannkraft. Senteret er i ledergruppen på Horisont 20202-prosjektet MaRINET II, som jobber for transnasjonal støtte til utvikling av havenergisektoren. EMEC er et utstillingsvindu for utviklingen av havenergi i Nordsjø-regionen, med stor kapasitet og ekspertise som hele konsortiet kan dra nytte av.

4strat GMBH

aaeaaqaaaaaaaaeyaaaajdllmdnkmgnhltu3ztctngmyns1hzdmxlwuzzjblmzninjazng
Tyske 4strat støtter privat og offentlig sektor i å utvikle strategiske foresight-prosesser. Siden Periscope vil muliggjøre diskusjoner og drøftelser om foresight-trender, -temaer og –metoder både innad i prosjektet og i det videre maritime økosystemet, kan 4strat komplimentere diskusjonen med sin ekspertise.

Center of Maritime Technologies – CMT

csm_cmt_-logo_31318b52e0
CMT er en medlemsbasert organisasjon lokalisert i Hamburg. De 85 medlemmene kommer fra industrisektorer som shipping, skipsbygging, skipsutstyr og tjenesteyting, og akademia og forskning. Med CMT i prosjektet vil spesielt SMB-er og forskningsinstitusjoner få ekstra støtte til å utvikle nye ideer, velge de mest lovende og starte utviklingen mot innovasjon.

Offshore Energy Danmark

offshoreenergy-dk-logo
Offshore Energy Danmark er det offisielle, nasjonale kunnskapssenteret og innovasjonsnettverket for den danske offshoreindustrien. I Periscope kan Offshore Energy Danmark styrke relasjoner og nettverk med andre europeiske klynger og dermed styrke sin kapasitet til å støtte nasjonale medlemmer. I prosjektet skal Offshore Energy Danmark fasilitere klyngesamarbeid.

Hanze University of Applied Sciences Groningen

han_logo2014eng_rgb_pos
Hanze universitet vektlegger fornybar energi, helse- og velferdsteknologi og entreprenørskap. I kunnskapssenteret Biobased Economy møtes alle tre aspektene. Det er dette kunnskapssenteret som skal delta i Periscope med ekspertise om nye forretningsmodeller og om sirkulærøkonomien.

SP Sveriges Tekniska Forkningsinstitut

sp-logo
SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt som i Perioscope kan tilby bred kunnskapsutveksling, nye nettverk og nye muligheter til å delta i prosjekter.

Sørlandets Europakontor

logoliten
Sørlandets Europakontor skal lede prosjektet.