Kine er 26 år, og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bred internasjonal erfaring, både et semester med utviklingsstudier i Vietnam, og et halvår med spansk og pedagogikk i Nicaragua. Gjennom mastergraden i Public Management and Social Development, som hun holder på med for øyeblikket, har hun også tilbragt ett år i Beijing. Mastergraden er et samarbeid mellom Copenhagen Business School og University of Chinese Academy of Sciences.

Til tross for mye internasjonal erfaring har Kine jobbet de siste somrene som turistvert i Kristiansand kommune. Hjembyen ligger altså fortsatt sørlendingens hjerte nær.

Oppleve EU på nært hold

Ønsket om å jobbe for Sørlandets Europakontor var hovedsakelig drevet av viljen til å lære mer om EU og Norges forhold til EU, forteller Kine.
– Man kan lese seg opp på mye, men det er noe helt annet å faktisk oppleve EUs hovedstad på nært hold. På grunn av mine erfaringer fra Beijing og Kina kom jeg også hit med et ønske om å lære mer om hvordan EU og Kina kommer til å samarbeide i fremtiden. Det er interessant å følge med på hvordan EU jobber med Kina som støtte internasjonalt, nå som USA trekker seg litt tilbake.

Som praktikant på Sørlandets Europakontor har Kine flere ulike ansvarsområder

– Arbeidsoppgavene mine på SEK består i å følge med på komiteer og arbeidsgrupper i EU, og rapportere fra disse. Når det foregår arrangementer her på huset er jeg en del av representasjonen, og bidrar der det måtte trengs. For tiden jobber jeg også med en spørreundersøkelse som retter seg mot næringslivet i Agder.

Mye å se frem til
– Som statsviter ser jeg frem til å få mer innsikt i hvordan EU fungerer i praksis. Fra 8-12 oktober er det European week her i Brussel, og da skal jeg og flere fra regionskontorene på mangfoldige foredrag i regi av EU – her får man innsikt i hvordan EU jobber regionalt, og det finnes ikke noe bedre sted enn Brussel å tilegne seg den kunnskapen.

Det er også et sosialt miljø på regionskontorene. Hver tirsdag arrangeres det trim for norske medarbeidere i Brussel. Det nord-norske regionskontoret drar i gang en treningsøkt som er åpent for alle.
– Tirsdagstrimmen er et veldig hyggelig tilbud. Det er ganske hardt, men det er en fin måte å få trent når man bor i utlandet for en kortere periode, smiler Kine.