Mocean Energy er en SMB med ambisjoner om å designe, produsere og selge maskiner som generer energi fra bølger, såkalte WECer. Bedriften er på utkikk etter partnere innen offshore teknologi som kan hjelpe å få produktet deres ut på markedet gjennom investeringer og assistanse innen offshore prosjektering, konstruksjon og drift.

«Konkurransefordelen ligger i vår underliggende designtilnærming. Mens andre firmaer fortsetter med samme standard WEC-desing i årevis, utfører vi WEC-design basert på krav og behov ved hjelp av vår egen geometrioptimaliseringsprogramvare. Designene er validert gjennom å effektivt lage prototyper, for eksempel ved bruk av 3D-printing, etc., og testing i bølgetanker. Dette gjør at vi kan lage skreddersydde løsninger som er svært innovative. Dette er spesielt viktig for å sikre at vi tilfredsstiller de unike kravene som stilles når en skal generere energi, og være tilkoplet en dokkingstasjon for droner,» forklarer Cameron McNatt, Administrerende direktør for Mocean Energy.

mocean-innovationInnovativt design

Mocean Energys WEC er en hengslet flåte – to skrog forbundet med et enkelt roterbart ledd. Bevegelsen av skrogene rundt hengselet driver et generatorsystem (PTO). «Innovasjonen ligger i utformingen av skrogene, som karakteriseres av asymmetri mellom fremre og bakre skrog og ‘bølgekanaler’. Denne asymmetrien og bølgekanalene gir store bevegelser over et bredt spekter av bølgefrekvenser og dermed mer energi,» utdyper Cameron.

På jakt etter partnere

Det viktigste for bedriften er å etablere teknologien som en legitim løsning, og å finne en partner innen offshore teknologi. «Produktet vårt må produseres, og dette vil kreve betydelig investering og offshore prosjektering, konstruksjon og drift», forteller Cameron. Derfor søker Mocean Energy etter partnere som kan være behjelpelig med å få produktet deres ut på markedet gjennom investering og assistanse innen offshore prosjektering, konstruksjon og drift, da disse ikke er bedriftens kjernekompetanser. «Til tross for en sterk IP-portefølje er det svært vanskelig å fange oppmerksomheten til potensielle kunder, særlig store selskaper, da vi er et lite team uten en fysisk prototype,» utdyper Cameron.

Mocean Energy har fått finansiell støtte fra Wave Energy Scotland gjennom Novel WEC Programme. Innenfor rammene av dette programmet har deres tekniske utvikling hovedsakelig fokusert på store WECer. Cameron forklarer at dette markedet er svært konkurransepreget på grunn av tilgangen på tradisjonelle energikilder, og at det er risikabelt. Gjennom kommunikasjon med havforskere, olje- og gassnæringen og vindmarkedet, har det kommet frem at der finnes markedsmuligheter for småskala WECer for å forsyne havsensorer med strøm og lade undervannsdroner. Mocean kaller produktet Seabase.

Seabase er fremdeles tidlig i utviklingsfasen. Cameron forklarer at Moceans kjerneteknologi for bølgekraft og deres in-house designprosess er velutviklet og kan produsere nye design. «Vi har en ide og estimert ytelse basert på lignende løsninger, men vi har ennå ikke et skreddersydd design. Vi skal snart starte på et prosjekt med ett års finansiell støtte for å utføre prosjekteringen av Seabase. Prosjektet vil resultere i en validert WEC geometri for et drone-docking system,» utdyper Cameron. De forventer å starte prosjektet i desember eller januar. «Vi vil fortsette med å bygge nettverk, og være på utkikk etter potensielle kunder, investorer og partnere», fortsetter han. Så snart de har finansiell støtte og funnet partnere, samt at konseptet er validert av kundebasen, har de planer om å bygge en prototype med drone-docking som kan testes i havet. «Når testene viser seg suksessfulle er vi klare for å innta markedet,» erklærer Cameron.

mocean-cameron-and-chrisTeam med erfaring

I skrivende stund består Mocean Energy av to fulltidsansatte, Cameron McNatt og hans med-grunnlegger, Chris Retzler. I tillegg har de en doktorgradstipendiat. Chris Retzler var forskningsleder ved Pelamis Wave Power og har arbeidet med bølgekraft i 25 år. Cameron McNatt har ti års erfaring innen bølgekraft og marin arkitektur. Han har også bakgrunn som programvareutvikler, noe som har vært elementært for utviklingen av deres unike in-house programvare. «Om vi får de prosjektene vi ønsker det kommende året, forventer vi å kunne ansette tre nye teammedlemmer innen et år,» legger Cameron til.

Reduserer kostnader og sikkerhetsrisiko

«Vi fikk ideen om Seabase etter å ha gjort markedsundersøkelser om hvilke behov som fantes. Bruken av autonome offshoresystemer øker stadig, men nytten av disse er begrenset når det også kreves hyppige fartøyintervensjoner,» sier Cameron. Også innen havforskning og offshoreindustrien øker bruken av autonome systemer for å innhente data. Dette er særlig fordelaktig både kostnadsmessig, men også med tanke på risikoen det innebærer å sende folk ut på havet. Kunstig intelligens, kontroll, og kommunikasjonssystem muliggjør bruken av autonome systemer. Cameron forklarer at slik det er nå, utplasseres autonome undervannsfarkoster (AUV) ved at de sjøsettes fra et fartøy. AUVen utfører oppdraget sitt, som vanligvis ikke varer lenger enn batteriet rekker (ca 12 timer), før de returnerer til overflaten og pukkes opp av fartøyet som ligger og venter. Dette er kostbart (opptil 50 000€ per dag), og begrenses av vær og vind, samt skaper sikkerhetsrisiko for mennesker.

Dersom en kopler Seabase til en AUV ladestasjon kan en AUV sjøsettes og bli værende på ubestemt tid, og dermed utføre flere oppdrag som er kontrollert fra land. Mocen Energys Seabase og AUV docking-system vil designes og produseres slik at det er enkelt å utplassere og hente de opp igjen med et lavkostfartøy. Sammenlignet med dagens metode for å sjøsette AUVer fra et fartøy, er Seabase-systemet mye mer kostnadsbesparende. «Mocean Seabase kan produsere mye mer energi sammenlignet med andre bølgekraftbaserte løsninger på grunn av sitt design, og vi kan installere og hente opp Seabase-systemet med et lavkostfartøy på bare en dag,» forteller Cameron.

© Malcolm Cochrane Photography No syndication No reproduction without permission

© Malcolm Cochrane Photography
No syndication
No reproduction without permission

Kan generere seks ganger mer energi enn markedets mest utviklede produkt

«Det mest utviklede produktet på markedet er OPT PB3 PowerBouy som har kapasitet til å generere 8.4 kWh per dag. Vi har estimert Seabase til å kunne generere seks ganger mer energi for en maskin på samme størrelse i Nordsjøen (~50 kWh/dag)». Dette er, ifølge Cameron, et resultat av deres unike design som gjør deres WEC svært effektiv. «Teknologien vår er skalerbar for større WECer. Vi tror at ved å prøve oss frem og lære av våre feil kan vi redusere kostnadene for bølgekraft, og gjøre stordrift mer fordelaktig. Vi har beregnet at stordrift av bølgekraft kan generere strøm til mer enn 100 millioner hjem, spare 20 000 tonn CO2 i året og være verdt 20 milliarder pund i året,» fortsetter han.

«Vi ser en stadig utvikling av nye autonome løsninger som eksempelvis Wave Glider, E-ROV systems, Autonomous Surface Vessels, Saab Sabertooth AUV med dockingstasjon, og Saildrone. Alle disse systeme er avhengige av utviklingen innen kunstig intelligens og fjernstyring av systemer,» forklarer Cameron. «Mer industriell forskning benyttes for å fremme dockingløsninger, og mer permanente utplasseringer av AUVer. Dette er en viktig utvikling for Seabase,» fortsetter han.

Kostnadsreduksjon er viktig for målgruppen

«Målgruppen for Seabase er havforskere og serviceoperatører innenfor olje- og gassbransjen,» forteller Cameron. «Havforskere benytter sensorer og roboter til å samle ulike typer data. For havforskere er det gjerne ikke profitt som er det viktigste, men heller vitenskapelig kunnskap. Likevel er det viktig med kostnadsreduksjoner for denne målgruppen, ettersom de får finansiell støtte og har begrensede midler. Havforskere er også generelt interessert i utvikling av ny teknologi og mer villige til å ta risikoen det innebærer,» forklarer han. «I Storbritannia er organisasjoner som ‘Oil and Gas Technology Centre’ (OGTC) i Aaberdin svært positive til å knytte sammen olje- og gasselskaper med små og innovative bedrifter med gode løsninger for å redusere kostnadene. Dette er vanligvis bedrifter som er lite villige til å ta risiko og trege med å ta i bruk ny teknologi, men grunnet lave oljepriser er de nå mer interesserte i å utvikle og ta i bruk ny kostnadsbesparende teknologi,» mener Cameron.

Hvordan overvinne utfordringene

Moceans største utfordringer er, som nevnt, finansiell støtte, offshore prosjektering og konstruksjon, og å komme inn på markedet. Mocean Energy er dyktige i modellering og til å innfri tekniske krav som stilles av miljøet. «Likevel er mesteparten av arbeidet vårt gjort enten ved arbeidsbordet eller gjennom testing av modeller i bølgetanker – alt er lavkostarbeid. Vi tror den beste måten å få en fot innenfor markedet og å bli en relevant aktør er gjennom offisielle nettverk og programmer designet for å tilrettelegge for samspill mellom nyetablerte og etablerte bedrifter, og vi har som plan om å søke i neste runde av OGTC TechX start-up accelerator,» avslører Cameron. «Så fort vi er inne på markedet og har bevist vår troverdighet innenfor industrien, vil den beste måten å løse utfordringene med finansiell støtte og offshore prosjektering være å finne en passende partner,» avslutter Cameron McNatt.

Kontaktinformasjon
Cameron McNatt, Managing Director
cameron.mcnatt@moceanenergy.com
+44 (0)7852 328117
moceanenergy.com