Ansatte

Administrerende direktørstigmarthinsen
Stig Marthinsen

sm@south-norway.no
+47 400 74 750

Stig Marthinsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har jobbet med internasjonale og EU-spørsmål i mange år. Han begynte i Agderforskning (nå NORCE)  i avdelingen for bedriftsutvikling. Fra Sørlandet bar veien til EUs institusjoner og Luxemburg. Han var ansatt i generaldirektoratet for informasjonssamfunnet (DG INFSO, nå DG Connect). Her var hverdagen preget av prosjektutvikling, programadministrasjon og resultatformidling. Etter Europakommisjonen har Stig jobbet med forretningsutvikling og EU-prosjekter, med spesielt fokus på digitalisering.

 

Senior EU-rådgiver
Karsten Austlitenkarsten2

ka@south-norway.no
+47 474 619 00

Karsten Aust er opprinnelig fra Tyskland. Han har bodd flere år i Sverige og har vært bosatt i Norge siden 2004. I 2012 fullførte han en bachelor i statsvitenskap ved Universitet i Agder, med et semester ved Universitet i Warszawa. Etter det tok han en mastergrad i Statsvitenskap ved UiA med hovedvekt på europeisk integrasjon. Hans spesialisering er innen EUs regional- og utenrikspolitikk, og Øst-Europa. Av språk behersker Karsten tysk, norsk, svensk og engelsk, og har gode ferdigheter i russisk og til dels polsk. På Sørlandets Europakontor bidrar Karsten med utforming av prosjekter og søknader, samt at han koordinerer det regionale EU-nettverket Horizon South Norway.

 

Enhetsleder ved kontoret i Brussel
martinefarstad

Martine Elise Farstad

mef@south-norway.no 
+47 932 88 049

Martine Elise Farstad har en master i Europastudier fra King’s College London, og har tidligere arbeidet ved Royal United Services Institute for Defence and Security Studies i London. Martine startet å arbeide for Sørlandets Europakontor i Kristiansand, men er nå stasjonert i Brussel og har ansvar for Brussel-avdelingen. På Sørlandets Europakontor dekker Martine aktiviteter på EU- og EØS-nivå, i tillegg til etablering av relevante internasjonale partnerskap for aktører i regionen og utforming av prosjekter.