Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene.

Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt under European Week of Regions and Cities onsdag 11.10 som samlet 75 personer.
Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune var en av ressursene i panelet, som også hadde bidragsytere fra Polen, Tyskland, Danmark og Nederland. Kristiansen holdt et innledende innlegg hvor han fortalte om hvordan Agder må utnytte mulighetene den store tilgangen på fornybar energi gir.
– Sør-Norge er det eneste området i Europa med overskudd på fornybar energi. Framtida ligger i grønn vekst og digitalisering, og for vår del må vi nå bygge ut en bedre digital infrastruktur, sier Kristiansen.

Trond Kristiansen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune løftet fram Agders muligheter for grønne datasenter.

Trond Kristiansen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune løftet fram Agders muligheter for grønne datasenter.

Framtida
Kristiansen mente at grønne datasenter som er forbundet med Europa være en god måte å bruke energien på. Da er man avhengig av å bygge ut den digitale infrastrukturen bedre i distriktene for å gi muligheter til vekst.

Vi må ta vare på de rurale områdene. Skal de inn i framtida, må man ha en digital infrastruktur, sier Kristiansen.

Se opptak fra hans innlegg på Sørlandets Europakontors Facebook-side.
Anne-Marie Sassen, nestleder i Generaldirektoratet for Kommunikasjonsnettverk, innhold og teknologi ved Europakommisjonen, var hovedtaleren. Hun snakket om digitale innovasjonshubber og hvordan disse kan hjelpe selskaper til å forbedre produksjonsprosessen, produktet eller forretningsmodellen sin gjennom bruk av digitale teknologier.

Innbyggerstyrt initativ
Floris van Lint, kommunikasjonssjef i det innbyggerstyrte fiberinitiativet Glasvezel De Wolden. De Wolden er en liten by i Drenthe fylke som tidligere har slitt med lav internetthastighet. Telekomselskaper var ikke villige til å investere i å øke hastigheten for den lille byen, som førte til digitale restriksjoner for innbyggerne.
35 av byens innbyggere gikk da sammen for å skaffe bedre nettforbindelse for de 10 000 menneskene som bodde i distriktet. De etablerte en ideell organisasjon som er drevet av innbyggerne selv, blant annet finansiert av lån fra lokale myndigheter. Prisene de nå leverer på nett er konkurransedyktige. Selskapet fikk i 2016 en utmerkelse under ”The European Broadband Award”.