European Week of Regions and Cities (EWRC) er en årlig konferanse som tar sikte på å utveksle god praksis, ideer og erfaringer, og i tillegg til å bygge et europeisk nettverk. I år er overskriften«For en sterk samhørigherspolitikk utover 2020».

Mer enn 140 regioner og byer vil gå sammen i regionale partnerskap for å arrangere seminarer og workshops, og over 150 arrangementer vil finne sted i Brussel 8.-11.oktober. Her vil det være gode muligheter for å lære om regional og lokal utvikling da det er ventet mer enn 6 000 deltakere.

De seks norske regionkontorene i Brussel arrangerer, også i år, et felles medlemsseminar under European Week (Regionor). Dette semiaret finner sted mandag 8.oktober og er ideelt for de som ikke har deltatt på European Week før ettersom det fungerer som en introduksjon til EWRC og gir en kort innføring i EU/EØS. Seminaret vil også være aktuelt for de som er godt kjent med EWRC da det gir innbill i en rekke dagsaktuelle temaer.

Her kan du melde deg på seminaret.

Vi håper på å se deg i Brussel!