Bærekraftig batteriproduksjon står høyt på den politiske agendaen til EU, og Agder er godt egnet til å ta en ledende posisjon. Sørlandets Europakontor og Eyde-klyngen arrangerte et interaktivt informasjonsmøte om relevante batteriutlysninger under Horisont Europa, samt hvilke synergier og samarbeidsmuligheter som finnes på Sørlandet. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan Sørlandets Europakontor kan bistå bedrifter.

Det overordnende målet i EUs Green Deal er å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050, og batterier vil spille en sentral rolle. Sammen med blant annet Agder Energi og Elkem, har NHO identifisert verdikjeden for batterier som ett av seks hovedområder hvor norske aktører har et særlig fortrinn. Norge har gode konkurransefortrinn innen prosessering av råmaterialer, integrasjon i maritim sektor, og resirkulering av batterier, samt tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser. EU-kommisjonen har publisert et utkast til flere batteriutlysninger under Horisont Europa, og i den forbindelse arrangerte Sørlandets Europakontor og Eyde-klyngen et interaktivt informasjonsmøte med relevante bedrifter.

Forskningsleder i Eyde-klyngen, Stephen Sayfritz, gikk igjennom utkastene til noen utvalgte batteriutlysninger som er av interesse for Sørlandet. Disse dekket hele batteriverdikjeden, fra råmaterialer og komponentproduksjon til ressursutnyttelse og resirkulering. Bedriftene fikk mulighet til å komme med innspill til hvilke utlysninger de anser som mest aktuelle, og flere utrykte interesse for å delta i prosjekter, samt samarbeide med andre aktører i regionen.

Vi hjelper bedrifter med å komme i gang

Søknadsprosessen til EU-prosjekter er tid- og ressurskrevende. Da er det fint å vite at det finnes lokale støtteapparater som kan hjelpe til med å komme i gang, som det regionale EU-nettverket Horizon South Norway som ledes av Sørlandets Europakontor. Vår administrerende direktør, Stig Marthinsen, informerte deltakerne om hvordan vi bistår bedrifter med blant annet tematisk kartlegging, partnersøk og veiledning, helt gratis. I tillegg informerte Andreas Bratland fra Norges Forskningsråd om ordningen for prosjektetableringsstøtte (PES), og oppfordret bedriftene til å utnytte støtteordningene som finnes. Sayfritz trakk også fram Grønn plattform, en satsing som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Stig Marthinsen eller Karsten Aust.

Bilde © Pixabay