Christophe Pinck, ansvarlig for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Den 15. oktober organiserte PROSIN Europe i samarbeid med Europakommisjonen en workshop om Impact-delene i Horisont 2020-søknader i Brussel. NCE Eyde deltok deretter på Horisont 2020-infodag innen bærekraftig prosessindustri, sammen med bl.a. Elkem.

NCE Eyde er prosjektleder for Europa-nettverket PROSIN Europe, en arena for å fremme forskningsbasert innovasjon i norsk prosessindustri. PROSIN Europe speiler det europeiske offentlig-private partnerskapet SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency). Eyde-bedriftenes forskningsmiljøer er verdensledende på flere felt, og som klynge kan NCE Eyde bidra til å utvikle bærekraftig europeisk prosessindustri. Eyde fikk i sommer status som Norwegian Centre of Expertise, og har med dette en nasjonal oppgave i å arbeide for verdensledende prosessindustri for lavutslippsamfunnet.

Christophe Pinck, ansvarlig for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Christophe Pinck, ansvarlig for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Nå jobber vi både gjennom PROSIN Europe, NCE Eyde  og på bedriftsnivå med å få opp prosjektidéer og bygge kompetanse om søknadsprosessen i Horisont 2020, sier Christophe Pinck, som har ansvar for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Istvan Ritz, fra Europakommisjonens DG Research and Innovation. deltok på workshop’en, som hadde til hensikt å øke forståelsen av hva «impact»-deler i EU-søknadene bør innholde.  Prosjektenes anslåtte «impact» omfatter beskrivelser av hvordan prosjektforslagenes resultater skal nå markedet eller på andre måter komme samfunnet til gode. Dette er ett av de tre hovedkriteriene søknadene vurderes utfra (de andre er excellence og implementation). I markedsnære teknologiprosjekter veier «impact»-kriteriet mest.

Dette var matnyttig, og svarte til våre forventninger, sier Christophe. –Erfaringen hittil er at koplingen mellom søknadenes innovative løsninger og bidrag mot samfunnsutfordringer behandles for stemoderlig i søknadenederfor tok PROSIN Europe initiativet til dette møtet. Workshop’en ga oss bedre forståelse av hvordan disse delene i søknadene kan forbedres, med en rekke eksempler fra anonymiserte evalueringer av søknader. Deltakerne bidro også med sine erfaringer og evalueringsrapporter. Kontakt Christophe hos NCE Eyde  om dere ønsker mer informasjon om denne «impact»-eventen.

Workshopen var lagt til denne uka pga. EUs informasjonsdag om Research PPPs, dvs. forskningsrettede industrielle offentlig-private partnerskap som gikk av stabelen 16. oktober. SPIRE er navnet på både én av de fem PPP-ene, som ledes av sekretariatet A.SPIRE aisbl anført av direktør Loredana Ghinea, og på en gruppe industrirettede utlysninger i Horisont 2020. F.eks. kan man søke støtte til prosjekter om Potential use of CO2/CO and non-conventional fossil natural resources in Europe as feedstock for the process industry (SPIRE 5 2016, søknadsfrist 21-01-2016). Se linkene under for mer informasjon om de åpne utlysningene. Flere Eyde-bedrifter jobber nå med søknader til utlysningene.

Rolf Arild Sørbø, administrasjonsdirektør hos Elkem Teknologi

Rolf Arild Sørbø, administrasjonsdirektør hos Elkem Teknologi

På SPIRE-sessionen på infodagen traff vi også Rolf Arild Sørbø, administrasjonsdirektør hos Elkem Teknologi. –Jeg sitter i PPP SPIRE-styret for Eurometaux som Elkem også er medlem av, samt i arbeidsgruppe Prosess i SPIRE. Vi kan nå være med å påvirke politikkutviklingen, bl.a. gjennom veikart og arbeid med utlysningstekster, sier Sørbø. Slik har vi bidratt til å dreie SPIRE-utlysningene i retning av det som er typisk for tverr-sektorielle prosessindustribedrifter. Vi deltar i to Horisont 2020-prosjekter med partnere fra nettverket, og behandles nå i Brussel som en interessant partner.

Sørbø viser til prosjektet RECOBA (2014), som ledes av BASF, og som handler om utvikling av ny produksjonsprosesser for kvalitetsheving og ressurs- og energieffektivisering. Videre til det ferske REE4EU (2015), som skal sikre god og uavhengig tilgang til sjeldne jordarter i Europa gjennom mer kostnadseffektiv og bedre prosessering. Dette prosjektet ledes av SINTEF. -Satsingen på PPP SPIRE er derfor svært viktig for ELKEM også framover, avslutter Sørbø.

Ta gjerne kontakt med Europakontoret om vi kan støtte din bedrift eller organisasjon med kontakter eller nettverk, deltakelse på møter i Brussel eller annet omkring Horisont 2020-utlysninger.

Relevante linker:

Horisont 2020: Arbeidsprogrammet for Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) 2016-2017

-SPIRE Open Calls

Infodagen om Research PPPs

Presentasjoner og prosjektidéer fra infodagen

-Streaming av SPIRE-delen av infodagen

-PPP Spire