Ny klimastudie viser at store industriland og produsenter av fossile brensler som Kina, Russland og Canada forhindrer målsetningen av maksimum 2 grader celsius i økt temperaturstigning fra klimatoppmøtet i Paris i 2016.

En artikkel publisert i Nature Communicationsfredag 16. november 2018, “Warming assessment of the bottom-up Paris Agreement emissions pledges”, viser en ny utregningsmetode som sammenligner hva ulike land har forpliktet seg til i klimaspørsmål og konsekvensene av å fortsette slik klimapolitikken deres er i dag.

Hensikten med studien er å vise forskjellen mellom politisk vilje og ambisjon på den ene siden og vitenskapelig alarm på den andre. Denne metoden gir sivilt samfunn, eksperter og beslutningstakere mulighet til å gå politikere og styresmakter i sømmene og stille dem til ansvar for deres klimapolitikk.

Bilde hentet fra The Guardians artikkel "Policies of China, Russia and Canada threaten 5C climate change, study finds", 16.11.2018

© The Guardian, Guardian Graphic, Source: Nature Communications

 

Studien viser at land som Saudi-Arabia, Russland og Canada, med sine eksporter av fossilt brennstoff og påfølgende sterke lobbyorganisasjoner, fører verden mot en temperaturøkning på 5 grader.

I følge nettstedet Paris Equity Check utviklet i forbindelse med artikkelen, er konsekvensene av Norges politikk og handlinger en temperaturøkning på 2,2 grader celsius. Til sammenligning ligger temperaturøkningen for EU på 3,2 grader celsius.

Forfatterne bak artikkelen ønsker å gi så realitetsnær informasjon som mulig om hva slags temperaturøkninger vi kan forvente oss i forhold til de ulike lands handlinger. Med det formål å skape en så rettferdig fremstilling av utslipps- og ansvarsfordeling som mulig, inkluderer utregningsmetoden følgende faktorer:

  • Landenes grad av industrialisering
  • Folketall
  • Betalingsmulighet
  • Politisk vilje og ambisjon
  • Historisk ansvar for utslipp

Forskerne bak artikkelen ønsker at deres utregningsmetode skal bli brukt under klimasamtalene som vil finne sted i Katowice, Polen i desember i år.