Én av ti bedrifter som hentet finansiering fra EUs EIC Accelerator er norske, og dette gjør Norge til nest best i Europa, etter Frankrike. Under forrige runde mottok syv norske bedrifter over 500 millioner kroner fra EIC Accelerator, hvorav 130 millioner gikk til Agder-bedriftene Otechos AS og Innomar AS.

EIC Accelerator støtter oppstarts- og små og mellomstore bedrifter med å utvikle og skalere banebrytende innovasjoner. Finansieringsordningen er del av European Innovation Council (EIC), som støtter bedrifter med høyt potensiale og høy risiko. I tillegg til tilskudd på inntil 25 millioner kroner vil det i EIC Accelerator være mulig å søke om kombinasjonsfinansiering (blended finance). Det innebærer en kombinasjon av tilskudd på inntil 25 millioner kroner og egenkapital på inntil 150 millioner kroner.

For å kvalifisere for støtte må bedrifter ha en nyvinning som hjelper Europa med å nå ett eller flere av målene i vekstrategien European Green Deal. Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres sterkt til å søke da Kommisjonen ønsker at disse skal utgjøre minst 25% av prosjektene som får støtte.

Sørlandets Europakontor bistår flere titalls bedrifter på Agder hvert år, og vi tilbyr blant annet gratis veiledning om EIC Accelerator. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Bilde © EC Audiovisual Service