EUs innovasjonsfond er et relativt nytt program som støtter fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi. Norge har full tilgang til EUs innovasjonsfond, og fondet omtales som den norske “klimagulrota” i European Green Deal og Fit for 55. Derfor inviterte vi, sammen med de andre norske regionkontorene, til informasjonsmøte for våre eiere og medlemmer. .. read more →

Under generalforsamlingen i Sørlandets Europakontor i juni 2021 ble det vedtatt at selskapet oppløses. Selskapets eiere er Agder fylkeskommune (72,2%), Kristiansand kommune (18,9) og Arendal kommune (8,9) (eierandel vist i prosent). Utgangspunktet for oppløsningen er Fylkestingets vedtak fra desember 2020 om at Sørlandets Europakontor AS avvikles. Sørlandets Europakontor har siden 2008 vært Agders internasjonale kunnskaps-.. read more →

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et totalbudsjett på 95,5 milliarder euro frem til 2027. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid til et bærekraftig samfunn og industri i samhandling med ledende internasjonale miljøer. Det regionale EU-nettverket, Horizon South Norway (HSN), som ble etablert i 2016, har satt som.. read more →

Skal du delta på European Week of Regions and Cities (EWRC), eller er du bare interessert i hva som rører seg innenfor regionalpolitikken i EU? Da er vårt mini-webinar 7. oktober noe for deg! Den 19. utgaven av EWRC går av stabelen 11.-14. oktober, og blir av velkjente årsaker heldigital for andre år på rad… read more →

Europakommisjonen la i sommer, 14. juli, fram den mye omtalte regelverkspakken «Fit for 55» som inneholder en rekke forslag til reviderte eller nye klima- og energilover. Fit for 55 er en del av EUs Green Deal og skal bidra til at EU når målene om minst 55% utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Målet om.. read more →