Etter flere dager med lange og harde forhandlinger, har EUs stats-og regjeringssjefer endelig kommet til enighet om hvem som skal få toppstillingene. Ursula von der Leyen (60) er nominert til posten som ny president for Europakommisjonen. EU kan dermed få sin første kvinnelige sjef. Ifølge Aftenposten er det positivt for Norge at hun er nominert.. read more →

EUs ministre for bypolitikk møttes i Bucuresti 14. juni. Det uformelle møtet var en del av Romanias presidentskap i EU. Ministrene diskuterte EUs fremtidige bypolitikk, og det var bred enighet mellom medlemslandene og EU-institusjonene om fortsatt satsing på bypolitikk, samt den viktige rollen byene har i kampen mot klimaendringene og implementeringen av bærekraftsmålene. Flere pekte.. read more →

Jean Eric Paquet

Sørlandets Europakontor var vertskap for ERRINs årsmøte på Norges hus 11. juni. Møtet ble innledet av Lars Holte Nielsen og vår administrerende direktør Stig Marthinsen, som sitter i styret. Blant innlederne var Jean Eric Paquet, EU-kommisjonens generaldirektør for forskning og innovasjon, som snakket om den strategiske planleggingen av det kommende rammeprogrammet Horisont Europa. Det er.. read more →

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019. Den har fått navnet «blå muligheter», og identifiserer tre satsingsområder som blir stadig viktigere for havpolitikken fremover: digitalisering, utdanning og klima og miljø. Havet vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i fremtiden, og Nordsjøen er et viktig område for Europas blå økonomi. Periscope tar.. read more →

Initiativtaking, implementering og å ta i bruk miljølovgivning var tematikken for årets EU Green Week, 13.-17. mai. Sørlandets Europakontor har deltatt på flere av arrangementene i Brussel som har hatt stort fokus på implementeringen av miljølovgivning. Ettersom Norge er med i EØS, gjelder også mesteparten av EUs miljøregelverk også for oss.  Miljølovgivning er et verktøy som vil kunne.. read more →