Hvordan kan kunstig intelligens benyttes til å forutse kommende kriser og konflikter knyttet til klimaendringer? Ved å simulere samfunn kan man gi beslutningstakere bedre forutsetninger for å utforme politikk. Sammen med et team av internasjonale tverrfaglige forskere har sørlandsbedriften Prospectus Solutions utviklet et simuleringsverktøy basert på «Multi-Agent Artificial Intelligence». Simuleringsverktøyet kan behandle enorme mengder data.. read more →

Hva er «European Week of Regions and Cities» og hvorfor er det nyttig for norske regioner å delta? European Week of Regions and Cities er Europas største offentlige arrangement innen regional og urban utvikling. Hele 4 dager med mer enn 6000 deltakere, 600 foredragsholdere og 150 seminar og workshops. Denne uken er en unik mulighet.. read more →

Kreativt ideverksted, Apotekergården, 23.9.2019

I samarbeid med Grimstad kommune, Grimstad Min By og Næringsforeningen i Grimstad, har Sørlandets Europakontor gjennomført et kreativt idéverksted. 28 representanter fra næringsliv, offentlig sektor, akademia, studenter og frivillige organisasjoner har sammen utforsket og generert djerve idéer for å nå målet om at Grimstad innen 2025 kan bli ledende på kulturopplevelser, som tiltrekker lokalbefolkning og turister fra hele.. read more →

Ursula von der Leyen la i dag frem listen over de nye kommissærene, en fra hvert medlemsland. Klima, digitalisering og geopolitikk vil bli prioriterte områder. Alle de nordiske landene er representert av kvinner. Danske Margrethe Vestager fortsetter som konkurransekommissær og får i tillegg hovedansvar for det digitale området. Hun blir også en av EU-kommisjonens åtte visepresidenter. Ylva Johansson fra Sverige blir innenrikskommisær,.. read more →

Sørlandets Europakontor har avholdt to seminarer om finansieringsmuligheter for bedrifter innenfor offshore teknologi og IKT, med deltakere på beslutningstakernivå fra flere store og mindre bedrifter i regionen. De identifiserte utlysningene har sammenlagt 700 millioner kroner tilgjengelig i sine budsjetter. Under de to vellykkede seminarene som ble avhold i Kristiansand og Arendal 5. og 6. september har.. read more →