Hvordan kan Agder bli en bærekraftig og attraktiv region? Regionplan Agder setter ut mål om å bli et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår, men hvordan skal vi oppnå dette? Det skjer mye spennende rundt om i Europa, og her finnes det gode muligheter for å lære av hva andre har gjort for å slippe å bruke.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører.. read more →

Europakommisjonen foreslår et gjenreisingsfond på 750 milliarder euro, Next Generation EU, for å få fart på den europeiske økonomien etter koronakrisen.  EU-kommisjonen vil låne 750 milliarder fra finansmarkedet for å få den europeiske økonomien på fote igjen etter Covid-19. Dette vil være første gang medlemslandene tar opp et felles lån. 500 milliarder vil være direkte.. read more →

Europaparlamentet krever at Kommisjonen setter av 2 000 milliarder euro til EUs gjenreisingsfond, i tillegg til langtidsbudsjettet (MFF). Parlamentarikerne understreker at fondet må være en viktig bidragsyter til grønn og digital omstilling. EU arbeider med å etablere et fond for å få den europeiske økonomien på fote igjen etter korona-krisen. Den 15. mai ble det avholdt plenumssamling.. read more →

Kunstig intelligens er et av de mest omtalte temaene innen IT, og har allerede fått stor betydning innenfor en rekke områder. Nettkurset, Elements of AI, skal hjelpe folk å dra nytte av kunstig intelligens. Det er helt klart at kunstig intelligens kommer til å påvirke fremtiden vår, men hvor mange vet egentlig hva det er.. read more →