EU-kommisjonen gir €200 millioner ekstra til Erasmus+-prosjekter som kan bidra til å løse utfordringer som er oppstått under koronapandemien. Søknadsfrist er 29. oktober.   Kultursektoren har blitt hardt rammet av Covid-19, og pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring. Derfor har Kommisjonen besluttet å tildele €200 millioner ekstra til strategiske partnerskap.. read more →

De fleste land i Europa opplever demografiske endringer som høyere levealder, lavere fødselstall og økt urbanisering. Men hva betyr dette for fremtiden til Europa? EU-kommisjonen har for første gang publisert en rapport som redegjør for årsakene bak de demografiske endringene, og de sosioøkonomiske konsekvensene dette fører med seg. Vi lever lenger, har bedre helse, skifter.. read more →

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor?  Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som.. read more →

EUs ledere godkjente omsider gjenreisingsfondet, Next Generation EU, på 750 milliarder euro som skal få fart på den europeiske økonomien etter koronakrisen. Dette er første gang i unionens historie at medlemslandene tar opp felles lån. I det opprinnelige forslaget gikk EU-kommisjonen inn for at 500 milliarder skulle gis som tilskudd, og 250 milliarder som lån. Selv.. read more →

EU-kommisjonens nye strategi for smart sektorintegrering for energisystemer skal bidra til å akselerere veksten av fornybar energi, samt sørge for et mer fleksibelt og effektivt energisystem. Grønt hydrogen blir trukket frem som svært viktig for å redusere utslipp fra energikrevende sektorer. Energisystemet i EU står for 75% av klimagassutslippene, og man vil ikke nå målet om.. read more →