Kreativt Europa, EUs kulturprogram, har et totalbudsjett på € 2,4 milliarder for programperioden 2021-2027. Sammenlignet med forrige programperiode har budsjettet økt med 63%. Dette reflekterer viktigheten av å gjenoppbygge de kulturelle og audiovisuelle sektorene etter Covid-19. Kulturprogrammet har som mål å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, og er åpent for et bredt spekter.. read more →

Kommisjonens nye tilnærming til en blå økonomi, A new approach for a sustainable blue economy in the EU – Transforming the EU’s Blue Economy for a Sustainable Future, er et viktig element for å oppnå målene i Green deal. Derfor kommer Kommisjoenen med en detaljert strategi for sektoren for å gå fra «Blå vekst» til.. read more →

EU-kommisjonen har lansert handlingsplanen “Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil”, en viktig del av Green Deal. Handlingsplanen knytter sammen relevant EU-politikk for å håndtere og forhindre forurensing, med særlig vekt på bruk av digitale løsninger for å håndtere problemene med forurensing. I Europa fører forurensing til 1 av 8 dødsfall, herunder flere typer.. read more →

Gjennom flere år har Sørlandets Europakontor hatt ulike samarbeid med Pomorskie-regionen i Polen, og er godt kjent med prosjektpartner BISER (Baltic Institute for Regional Affairs). Sørlandets Europakontor fortsetter sitt nære og langsiktige samarbeid med Pomorskie-regionen, nå gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midlene, Engage! Engage!-prosjektet skal imøtekomme behovet for å øke innovasjonsevnen til små og mellomstore.. read more →

Som en del av EØS-avtalen har Norge mulighet til å delta i EUs programmer, og med ny programperiode fra 2021 til 2027, må Norge igjen bestemme seg for hvilke av programmene vi skal delta i. Regjeringen har nå lagt frem et nytt forslag til hvilke programmer Norge skal delta i, men det må fremdeles godkjennes.. read more →