Over 80 deltakere fra bedrifter og virkemiddelapparatet deltok da Den store pengedagen ble arrangert for første gang i Flekkefjord fredag 26. april. Den store pengedagen er et arrangement der formålet er å senke terskelen mellom næringslivet og virkemiddelapparatet. Bedriftene får møte virkemiddelaktørene på rekke og rad – og i løpet av en 15 minutter lang.. read more →

Sørlandets Europakontor fungerte som prosessleder og kjørte hackathon under CoCoCo (Cold Cost Collective) nettverksmøtet i Arendal 27-28 mars, hvor Arendal kommune var vertskap. Samarbeidsprosjekter innen kultur og destinasjonsutvikling var tematikken under Sørlandets Europakontors hackaton. Totalt 4 prosjektidéer ble utviklet, hvor deltakerne i etterkant skal videreutvikle disse til samarbeidsprosjekter. På møtets første dag fikk deltakerne fra.. read more →

Sirkulærøkonomi er en av EUs absolutte topp prioriteringer, og Kommisjonen arbeider bredt innenfor dette feltet å implementere sirkulærøkonomi i alle deler av EUs politikkfelt. I forbindelse med dette ble det forrige uke avholdt en konferanse om sirkulærøkonomi for alle interessenter hvor det tydelig kom fram at det er helt kritisk å gjennomføre en helhetlig omstilling.. read more →

EØS-avtalen knytter EU og tre av EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge sammen i et felles marked med fritt varebytte. Avtalen garanterer også like rettigheter og forpliktelser i det indre markedet for enkeltpersoner og økonomiske aktører i EØS. Visste du at før en EU-rettsakt blir gjeldende i EØS-EFTA-landene må EØS-komiteen treffe en beslutning om å innlemme.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →