Sørlandets Europakontor AS opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til regionens aktører. Med kontorer på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand og Norway House i Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske.. read more →

Sørlandets Europakontor har rollen som det regionale EU-nettverkets, Horizon South Norway, (HSN) seketitariat og representerer derfor HSN i mange sammenhenger, som eksempelvis ved møter for de regionale EU-nettverkene. Det regionale EU-nettverket har også i 2018 hatt et svært høyt aktivitetsnivå. Siden oppstarten høsten 2016 har nettverket vært involvert i mer enn 48 arrangementer, både som organisator.. read more →

Ny klimastudie viser at store industriland og produsenter av fossile brensler som Kina, Russland og Canada forhindrer målsetningen av maksimum 2 grader celsius i økt temperaturstigning fra klimatoppmøtet i Paris i 2016. En artikkel publisert i Nature Communicationsfredag 16. november 2018, “Warming assessment of the bottom-up Paris Agreement emissions pledges”, viser en ny utregningsmetode som.. read more →

Onsdag 14 November 2018 kom Storbritannia og EU til enighet om en avtale som fastsetter vilkårene for Brexit, og sikrer at dette skjer på en ryddig måte og gir juridisk sikkerhet når traktatene og EU-regelverket ikke lenger gjelder for Storbritannia. Avtalen er ikke endelig godkjent, og skal behandles av EU Rådet, Parlamentet i Storbritannia og.. read more →

Nye utlysninger i Horisont 2020 5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt.. read more →