Tom Løchen. Foto: Iselin Rønningsbakk/Trøndelags Europakontor

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Norske kommuner og fylkeskommuner påvirkes, både direkte og indirekte, av EU, EØS og.. read more →

Janne Anttila fortalte om hvordan de har jobbet med aquaponics i Finland.

Avfall fra fiskeoppdrett blir brukt til å dyrke skalldyr i Skottland, mens Finland forsøker å knytte sammen drivhus og fiskeoppdrett. Fremtiden for havnæringene er sirkulær. – De som utnytter sideproduktene og avfallet på den mest effektive måten vil overleve i framtida, sier Janne Anttila, prosjektleder fra en innovasjonsklynge ved Universitetet i Oulu i Finland. Om.. read more →

I 2018 setter EU søkelyset på kulturarv. Hva skjer og hva betyr dette for norske kulturaktører? I forbindelse med EUs kulturarvår i 2018 settes det et ekstra søkelys mot den europeiske kulturarven. Kreativt Europa er EU sitt program for de kulturelle og kreative sektorene. Fra 2014 – 2020 har programmet et budsjett på 1.46 milliarder.. read more →

Marte Bredesen Drageset er utdannet statsviter. Hun kommer til oss fra et traineeopphold i Vest-Agder fylkeskommune hvor hun deltok i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv. Nå går turen til Brussel og til nye utfordringer. – Det blir spennende å gå fra intenst prosjektutviklingsarbeid i fylkeskommunen, til nye og internasjonale arbeidsoppgaver. I fylkeskommunen jobbet jeg mye med research.. read more →

Forskningsrådet tilbyr nå både e-lærings- og klasseromskurs samt konsulenthjelp til idéutvikling og søknadsgjennomgang for å hjelpe norske søkermiljøer å bli bedre i å søke på Horisont 2020-midler.  «The path to excellence» er forskningsrådets satsing på å bedre norske søkermijøer innenfor Horisont 2020. Per i dag finnes det tre e-læringskurs og utover høsten kommer det flere.. read more →