Europakommisjonen foreslår et gjenreisingsfond på 750 milliarder euro, Next Generation EU, for å få fart på den europeiske økonomien etter koronakrisen.  EU-kommisjonen vil låne 750 milliarder fra finansmarkedet for å få den europeiske økonomien på fote igjen etter Covid-19. Dette vil være første gang medlemslandene tar opp et felles lån. 500 milliarder vil være direkte.. read more →

Europaparlamentet krever at Kommisjonen setter av 2 000 milliarder euro til EUs gjenreisingsfond, i tillegg til langtidsbudsjettet (MFF). Parlamentarikerne understreker at fondet må være en viktig bidragsyter til grønn og digital omstilling. EU arbeider med å etablere et fond for å få den europeiske økonomien på fote igjen etter korona-krisen. Den 15. mai ble det avholdt plenumssamling.. read more →

Kunstig intelligens er et av de mest omtalte temaene innen IT, og har allerede fått stor betydning innenfor en rekke områder. Nettkurset, Elements of AI, skal hjelpe folk å dra nytte av kunstig intelligens. Det er helt klart at kunstig intelligens kommer til å påvirke fremtiden vår, men hvor mange vet egentlig hva det er.. read more →

F. LeRon Shults, seniorforsker i NORCE og professor ved UiA, har fått tildelt støtte fra EØS-midlene til prosjektet «Simulating Secular Societies». Målet er å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak den økende graden av sekularisering i land som Norge og Polen. Stadig flere mennesker som bor i industriland regner seg som ikke-religiøs, og få identifiserer seg med nasjonalistiske,.. read more →

Sørlandets Europakontor har, på vegne av Periscope, gjennomført en bedriftsundersøkelse i Nordsjøregionen. Av 107 respondenter var 21% norske bedrifter. Målet var å få en bedre forståelse av deres innovasjonsstrategier, samt identifisere hvilke behov bedriftene har for å lykkes med blå næringsutvikling og innovasjon. Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene i Nordsjøregionen er svært involverte i innovasjonsprosesser. Hele.. read more →