Skattefunn er populært blant norske bedrifter, og inneholder ikke begrensninger med hensyn til mottakeres rett til å motta annen offentlig støtte. Bedriften Polewall møtte imidlertid en utfordring ved at de ikke fikk godkjent sine reelle kostnader i vurderingen av statsstøtte-intensitet. Sørlandets Europakontor har hjulpet med å få en avklaring fra Finansdepartementet på EU-regelverket, som gir.. read more →

EØS-midlene skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, og er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. I 2018 setter prosjektene i en ny programperiode i gang, og nå stilles det krav om større deltakelse fra norske aktører i samarbeidsprosjekter. Agder var i forrige programperiode desidert dårligst til.. read more →

European Solidarity Corps. Photo: European Commission Audiovisual Service

Europakommisjonen lanserte i fjor et europeisk solidaritetskorps for ungdom som ønsker å gjøre en solidarisk innsats i Europa. Det europeiske solidaritetskorpset skal etter planen lanseres som et eget program fra 2018. Forslaget innebærer at korpset vil bestå av ulike EU-programmer, deriblant Europeisk Volontørtjeneste (EVS) under Erasmus+. EØS-landene er ikke en del av Det europeiske solidaritetskorpset slik forslaget.. read more →

– Det er verdt alt arbeidet, sier Ewald Klaus Assmann, avdelingsleder på Setesdal videregående skole, avdeling Valle, om deres årelange deltakelse i EU-programmet Erasmus+. Den videregående skolen i Valle har opparbeidet seg lang internasjonal erfaring, noe som begynte med et team av lærere fra Finland, Holland og Assmann selv, som er fra Tyskland. – Vi.. read more →

I mars skal Sørlandets Europakontor, nettverket Horizon South Norway og Innovasjon Norge holde kurs om SMB-instrumentet i Mandal og Kristiansand.  Kurset gir deg innblikk i EUs finansieringsmuligheter for næringsliv, teknisk og finansiell støtte til søknadsskriving, spørsmål og svar, og hvis det er ønskelig legger vi til rette for individuell rådgivning etter kurset. Kurset er gratis.. read more →