Et motstandsdyktig, grønt, digitalt, sosialt og globalt Europa. En verden rammet av en pandemi og EU som skal samarbeide med Storbritannia på en annen måte enn tidligere. Dette er noen av utfordringene det portugisiske formannskapet står ovenfor. Første januar tok Portugal over det roterende formannskapet etter Tyskland. Koronapandemien og de medfølgende sosioøkonomiske konsekvensene gjør denne.. read more →

Like før jul presenterte EU-kommisjonen sin strategi for bærekraftig og smart mobilitet, sammen med en handlingsplan med 82 initiativer som vil lede Kommisjonens arbeid de neste fire årene. Denne strategien legger grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå en grønn og digital omstilling, samt bli mer motstandsdyktig og robust i møte med fremtidige kriser. For å nå.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører.. read more →

Som majoritetseier vedtok Agder Fylkeskommune i Fylkestinget 16 desember å legge ned Sørlandets Europakontor. En nedleggelsesprosess vil starte i 2021. Inntil videre vil kontoret operere som normalt. read more →

EU oppretter i 2021 European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre med hovedsete i Romania. Kompetansenteret, som skal finansieres via Digital Europe programmet, skal jobbe tett mot samtlige nasjonale sentra og finansielle instrumenter for å sikre bedre struktur og koordinering av arbeidet med cybersikkerhet. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av teknologi og.. read more →