Onsdag 14. mars arrangerte Norges forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune arbeidsverksted på Sørlandet kunnskapspark.  Arrangementet var et samarbeid med EU-nettverket Horizon South Norway, Innovasjon Norge, KS, Regionale forskningsfond Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Arrangementet hadde god oppslutning av både bedrifter, kommuner og forskere som ønsket å diskutere og drøfte sine prosjektideer. Programmet.. read more →

Margrethe Saga tar over stafettpinnen etter Marte Bredesen Drageset, og er vår nye trainee i Brussel. Hun skal være hos oss frem til september.  Margrethe er utdannet journalist, har en bachelorgrad i statsvitenskap og master i samfunnskommunikasjon. Før hun kom til Sørlandets Europakontor var hun utplassert hos kulturdirektørens stab i Kristiansand kommune, hvor hun arbeidet som.. read more →

Fredag 9. mars var Kulturrådet i Kristiansand for å informere om EU-programmet Kreativt Europa. Flere aktører innenfor kulturfeltet fikk en gjennomgang av programmet, og mulighet til å få tilbakemelding på egne ideer. – Vi gjør dette fordi vi ønsker å mobilisere, og få flere søkere fra Agder-regionen, forteller Thea Breivik, seniorrådgiver ved Kulturrådet. Det er.. read more →

På ideverksted om helse- og velferdsteknologi fikk deltakerne diskutere hvordan IKT-verktøy og digitale tjenester kan løse helseutfordringer. – Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som ble lagt ned i dag. Vi har skapt et godt utgangspunkt som vi kan bygge videre på, sier nettverkets koordinator, Karsten Aust. Før jul arrangerte Horizon South Norway og Universitetet.. read more →

Hvilken rolle spiller EU for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til? I regi av KS og de norske regionkontorene i Brussel, er vi med å arrangere lynkurs om forholdet.. read more →