Conference of Peripheral Maritime Regions (CPRM) har utstedt et dokument angående migrasjon og asyl i EU regioner. Hovedpoenget med dokumentet er å diskutere hvordan regionale administrasjoner i EU kan forbedre den offentlige styringen når det kommer til migrasjons- og asylpolitikk. CPMRs politiske byrå sluttet seg til dette dokumentet 8. mars 2018.  CPMR består av rundt 160 regioner fra.. read more →

I samarbeid med Digin ønsker Sørlandets Europakontor å kartlegge regionale aktørers interesse for mulige innovasjonssamarbeid innenfor det brede feltet IKT. Dette gjelder samarbeid med sentrale aktører, for eksempel gjennom deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020 eller andre nasjonale eller internasjonale programmer. For å kartlegge interessen rundt dette, har vi laget en enkel spørreundersøkelse som vi håper.. read more →

Kloden renner over av plastsøppel, og bare i EU kastes det over 26 millioner tonn plastsøppel i året. Dette gjør tematikken svært sentral både i Europa og resten av verden. Hvilke muligheter har vi til å få ned dette tallet? Tirsdag 17. april var Sørlandets Europakontor tilstede da SLORD (Slovak Liaison Office for Research and.. read more →

Arbeidet med vårt Interreg-Nordsjø prosjekt Periscope er godt i gang, og vi har til nå identifisert over 100 muligheter for partnerskap. Stig Marthinsen, administrerende direktør ved Sørlandets Eurpakontor, håper å få i gang flere samarbeid basert på de mulighetene som nå er kartlagt. – Det neste vi skal gjøre nå er å identifisere hvilke bedrifter.. read more →

Tirsdag 17. april inviterte Sørlandets Europakontor i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til frokostmøte med Camilla Ongre om nye EU-initiativer innen veitransport.  Oppfordret til tidlig engasjement Camilla Ongre, samferdselsråd ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel, orienterte om EUs mobilitet- og transportpakker og diskusjonstemaene på feltet. Transporttematikk er en sentral del av EØS-avtalen, og derfor viktig for Norge og norske.. read more →