Europakommisjonen har publisert en rapport som tar for seg resultatene av Erasmus+-programmet i 2016. Rapporten bekrefter den sentrale rollen programmet har i å bygge et mer motstandsdyktig Europa. Med en økning på 7,5% i Erasmus+-budsjettet sammenlignet med året før, investerte EU en rekordsum på 2,27 milliarder euro for å støtte 725.000 europeere med mobilitetsstipender til.. read more →

Europakommisjonen lanserer nytt arrangement for å koble aktører innen blå vekst med virkemiddelapparatet. Blue Invest 2018 går av stabelen 17. mai, 2018, i Brussel. Den globale blå økonomien, inkludert fiskeri, fornybar energi og bioteknologi, spås å vokse dobbelt så fort som den ordinære økonomien innen 2030. For Europa kan dette bety 10.8 millioner arbeidsplasser og.. read more →

I løpet av 2018 skal EU utforme neste generasjons virkemidler og i den forbindelse åpnes det opp for innspill innenfor temaer som er aktuelle i Interreg-samarbeidet. Viktige områder for EU å levere resultater på i Interreg-samarbeidet inkluderer samhørighet, forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, strategisk infrastruktur og mobilitet. Det er gjennom Interreg-prosjektene utviklet mye kunnskap som.. read more →

Den 10. Januar arrangerte Intergruppen SEARICA et møte i Brussel for å diskutere resultatene fra OurOcean-konferansen på Malta 5.-6. oktober 2017 og veien videre. OurOcean-konferansen på Malta gjorde store fremskritt. En sentral tematikk som ble dratt frem på møtet i Brussel var forsøpling i havet og viktigheten av å få barn til å forstå betydningen av.. read more →

Over 60 representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet, forskningsinstitusjoner, private bedrifter og sosiale aktører var av Cedefop og eksterne eksperter invitert til å diskutere interaksjonen mellom fag- og yrkesopplæring og et stadig raskere omskiftende arbeidsmarked på Cedefops fjerde Brussel-baserte seminar. Cedefops visedirektør Mara Brugia poengterte at det ikke er noe enkelt svar på dette viktige spørsmålet, men.. read more →