Onsdag 14 November 2018 kom Storbritannia og EU til enighet om en avtale som fastsetter vilkårene for Brexit, og sikrer at dette skjer på en ryddig måte og gir juridisk sikkerhet når traktatene og EU-regelverket ikke lenger gjelder for Storbritannia. Avtalen er ikke endelig godkjent, og skal behandles av EU Rådet, Parlamentet i Storbritannia og.. read more →

Nye utlysninger i Horisont 2020 5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt.. read more →

 1. Hva er European Week of Regions and Cities? European Week of Regions and Cities (EWRC) kan i mange tilfeller sammenliknes med vår egen «Arendalsuka». EWRC er et årlig firedagers arrangement i Brussel hvor regioner og byer viser frem sin evne til å skape vekst og arbeidsplasser, samt implementere europeisk lovgivning på en samordnet måte… read more →

Det er ingen tvil om at havet inneholder uutnyttede løsninger for livet på jorden. Havforskningsinstituttet tok tak i denne problemstillingen onsdag, 17 oktober, gjennom sitt arrangement «Ocean Opportunities». Havforskningsinstituttet inviterte forskere til Norway House i Brussel for å presentere og drøfte marin forskning og det de ser som fremtidens muligheter for havet. Geir Lasse Taranger,.. read more →

Nærmere 100 deltakere fra bedrifter og virkemiddelapparatet deltok da årets utgave av Den store pengedagen ble arrangert i Grimstad fredag. Den store pengedagen er et arrangement der formålet er å senke terskelen mellom næringslivet og virkemiddelapparatet. Bedriftene får møte virkemiddelaktørene på rekke og rad – og i løpet av en 15 minutter lang speed date.. read more →