Fem scenarier Presidenten av Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte følgende fem scenarier for årene frem mot 2025: Fortsette som før: EU fortsetter med å implementere sin nåværende agenda – et integrert indre marked, digital utvikling, bedre koordinering av utenrikspolitikk og tettere forsvarssamarbeid. Grensekontroll og etterretning blir medlemslandenes ansvar. Kun fokus på det indre markedet: EU konsentrerer.. read more →

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Forsvarsfondets to hovedprioriteringer: Forskning EU vil for første gang.. read more →

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network inviterer til informasjonsdag i Oslo 19.september. Temaene for dagen er blant annet: Avfallshåndtering og resirkulering Behandling av vann og avløpsvann Bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk Det vil også fokuseres på forretningsmulighetene og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. På arrangementet vil aktører ha muligheten til.. read more →

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, arrangerer en prosjektutviklingsuke i Brussel fra 20.-24. november. Over disse fem dagene vil det være 8 sesjoner om prosjekutvikling, med følgende temaer: helse, energi og klima, maritimt, IKT samt sikkerhet og beredskap. Aktører oppfordres til å bruke denne prosjektutviklingsuken til å presentere sine prosjektideer. Det gjøres via denne siden. Dette er.. read more →

Påmeldingen til årsmøtet har åpnet- det er gratis og rettet mot både privat og offentlig sektor Den 12. oktober er det årsmåte for EUs Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Møtet avholdes i Brussel, og presenterer følgende utfordringer: hvordan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger.. read more →