Med stinn brakke på Agderkonferansens etterseminar fikk vi se nærmere på hvordan grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn kan gjennomføres.  Det er en ting å snakke om det, det er en helt annen å gjennomføre det. Tore Andre Sines, i Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte Horisont 2020-prosjektet Triangulum – som er et levende eksempel.. read more →

19. januar gikk startskuddet for arbeidet mot høstens European Week of Regions and Cities (EWRC). Arrangementet, som frem til 2015 gikk under navnet Open Days, la frem bakgrunnsinformasjon for årets temaer. EWRC er et årlig arrangement der regioner og byer gjennom fire dager får vise frem sin kapasitet til å skape vekst og jobber, implementere.. read more →

1. februar begynner Kristine Lunde-Tellefsen som EU-konsulent ved vårt kontor i Brussel. Grimstadværingen kommer rett fra stillingen som landansvarlig i EFTA. – Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer.  Kristine Lunde-Tellefsen har solid internasjonal erfaring, med bachelor og master fra franske Sciences Po i Paris. I studieløpet hadde Kristine et år hvor hun var praktikant.. read more →

Interreg Nordsjø-prosjektet PERISCOPE har gått gjennom den første av to søknadsfaser i Interreg. Prosjektet har som mål å fostre bærekraftig næringsutvikling i fremvoksende blå markeder.  Går søknaden gjennom den andre og siste fasen, kan Nordsjø-regionen og Agder bli en foregangsregion innen EUs satsingsområde blå vekst. PERISCOPE – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue.. read more →

Det regionale EU-nettverket Horizon South Norway hadde oppstart 1. september. Allerede ser prosjektkoordinator Karsten Aust at nettverket skaper nytte for regionale aktører. – I samarbeid med våre initiativtakere har vi oppnådd mye på kort tid. Vi har presentert nettverket i en rekke ulike forum, skapt flere nasjonale og internasjonale partnerskap, utviklet regionale forskningsallianser, som skal.. read more →