EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, inviterer Sørlandets Europakontor og Horizon South Norway-nettverket til webinar om Horisont Europa. Arrangementet vil rette fokus på hvordan offentlig sektor på.. read more →

Bærekraftig batteriproduksjon står høyt på den politiske agendaen til EU, og Agder er godt egnet til å ta en ledende posisjon. Sørlandets Europakontor og Eyde-klyngen arrangerte et interaktivt informasjonsmøte om relevante batteriutlysninger under Horisont Europa, samt hvilke synergier og samarbeidsmuligheter som finnes på Sørlandet. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan Sørlandets Europakontor kan bistå bedrifter. Det.. read more →

Sørlandets Europakontor opererer flere nettjenester, herunder Europabanken.no og south-norway.no. For å strømlinjeforme og forbedre tjenestene utlyser kontoret et oppdrag som skal bidra til å integrere de to nevnte tjenestene på en plattform. Oppdraget er tiltenkt å gjennomføres før utløpet av 2020. Anbudsutlysningen kan lastes ned her. Frist for tilbud er 11.11.2020. read more →

Én av ti bedrifter som hentet finansiering fra EUs EIC Accelerator er norske, og dette gjør Norge til nest best i Europa, etter Frankrike. Under forrige runde mottok syv norske bedrifter over 500 millioner kroner fra EIC Accelerator, hvorav 130 millioner gikk til Agder-bedriftene Otechos AS og Innomar AS. EIC Accelerator støtter oppstarts- og små.. read more →

Green Deal, digital omstilling og håndtering av koronapandemien preger Kommisjonens arbeidsprogram for 2021. Det årlige arbeidsprogrammet beskriver hvilke saker som skal prioriteres de neste 12 månedene. I 2020 har Kommisjonen lagt frem en rekke strategier og veikart i forbindelse med utrullingen av Green Deal, og nå skal flere av disse konkretiseres og settes i verk. Programmet.. read more →