Finansminister Siv Jensen gjestet 8. november Norges Hus i Brussel for å informere om status og framtidsutsikter for norsk økonomi. Med et usikkert verdensbilde i møte ble det påpekt at vi må starte omstillingen i Norge så snart som mulig. Finansministeren var i Brussel for å delta på det årlige ECOFIN-EFTA-møtet, der felles økonomiske, finansielle,.. read more →

Prosjektet skal utforske nye samarbeidsmåter i omsorgstjenester og optimalisere tilbudet ved hjelp av innovasjon. Aldrende befolkning, økte kostnader for omsorgstjenester og budsjettkutt har gjort at omsorgssystemene i landene rundt Nordsjøen har gått fra å være statlig regulert, til et system som baserer seg på solidaritet og fellesskap. Møter utfordringene Interreg Nordsjø-prosjektet In for Care skal.. read more →

Yngve Foss (Forskningsrådet) og Ragnhild Solvi Berg (SIU) er to av de ansatte ved Kunnskapskontoret.

For å styrke det norske påvirkningsarbeidet overfor EU, har regjeringen i høst opprettet et nytt kunnskapskontor for forskning, innovasjon og utdanning i Brussel. Kontoret skal blant annet komme regionene til gode. – Fysisk tilstedeværelse i Brussel er viktig. Det er også viktig med et samspill mellom hjemmeapparatet og det som skjer her, sier Yngve Foss,.. read more →

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen var en av talerne under workshopen.

Onsdag 12. oktober var rundt 80 mennesker samlet for å delta på en workshop om sirkulær økonomi under ”European Week of Regions and Cities”. Sørlandets Europakontor var med som arrangør, og benyttet anledningen til å vise frem Eyde-klyngen som er en av regionens flinke aktører på området. – Vi vil fortelle at det vi driver.. read more →

I over fem år har Bodil Agasøster styrt Brusselkontoret til Sørlandets Europakontor. Denne høsten blir hennes siste, og det er liten tvil om at både samarbeidspartnere og kollegaer vil merke at den driftige vestlendingen forsvinner. – Jeg har hatt det veldig bra her. Det har vært interessant, og det har vært gøy å få jobbe.. read more →