Etter flere dager med lange og harde forhandlinger, kom EUs stats-og regjeringssjefer endelig til enighet om hvem som får toppstillingene.  Ursula von der Leyen (60) fikk posten som ny president for Europakommisjonen, og EU har dermed fått sin første kvinnelige sjef. Tyskeren har gitt uttrykk for at hun vil sette fokus på klima, immigrasjonspolitikk, sosiale.. read more →

EUs ministre for bypolitikk møttes i Bucuresti 14. juni. Det uformelle møtet var en del av Romanias presidentskap i EU. Ministrene diskuterte EUs fremtidige bypolitikk, og det var bred enighet mellom medlemslandene og EU-institusjonene om fortsatt satsing på bypolitikk, samt den viktige rollen byene har i kampen mot klimaendringene og implementeringen av bærekraftsmålene. Flere pekte.. read more →

Jean Eric Paquet

Sørlandets Europakontor var vertskap for ERRINs årsmøte på Norges hus 11. juni. Møtet ble innledet av Lars Holte Nielsen og vår administrerende direktør Stig Marthinsen, som sitter i styret. Blant innlederne var Jean Eric Paquet, EU-kommisjonens generaldirektør for forskning og innovasjon, som snakket om den strategiske planleggingen av det kommende rammeprogrammet Horisont Europa. Det er.. read more →

FN og EU definerer klima og demografisk endring som de to største utfordringene verden står overfor. En helhetlig omstilling fra en lineær til en sirkulær økonomi anses som nøkkelen for å nå FNs bærekraftmål og oppfylle Paris-avtalen. EU tar mål av seg å bli en global leder innen sirkulærøkonomien, og være pådriver på den globale.. read more →

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019. Den har fått navnet «blå muligheter», og identifiserer tre satsingsområder som blir stadig viktigere for havpolitikken fremover: digitalisering, utdanning og klima og miljø. Havet vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i fremtiden, og Nordsjøen er et viktig område for Europas blå økonomi. Periscope tar.. read more →