2. mai la presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, frem sitt forslag til langtidsbudsjett for EU i perioden 2021 – 2027. Her kom det frem at kommisjonen ønsker å styrke satsingen på EUs programmer for unge, deriblant Erasmus+. I sitt forslag til budsjett har Europakommisjonen valgt ut ulike satsingsområder for EU. De ønsker å satse på.. read more →

Europakommisjonen foreslår at Horizon Europe blir navnet på EUs neste rammeprogram. 2. mai ble også kommisjonens forslag til budsjett lagt frem. Hvordan ser Horizon Europe foreløpig ut til å bli, dersom kommisjonen får det som de vil? EUs pågående forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etterfølges av et nytt i 2020. Det forventes at etterfølgeren får.. read more →

I midten av april gikk konferansen EARMA 2018 av stabelen i Brussel. Hilde Inntjore, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, var tilstede på vegne av det regionale EU-nettverket Horizon South Norway. Inntjore presenterte en poster på vegne av nettverket. – Temaet var hvordan vi kan drive med systematisk mobilisering mot EU og Horizon 2020-prosjekter i en.. read more →

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPRM) har utstedt et dokument angående migrasjon og asyl i EU regioner. Hovedpoenget med dokumentet er å diskutere hvordan regionale administrasjoner i EU kan forbedre den offentlige styringen når det kommer til migrasjons- og asylpolitikk. CPMRs politiske byrå sluttet seg til dette dokumentet 8. mars 2018.  CPMR består av rundt 160 regioner fra.. read more →

I samarbeid med Digin ønsker Sørlandets Europakontor å kartlegge regionale aktørers interesse for mulige innovasjonssamarbeid innenfor det brede feltet IKT. Dette gjelder samarbeid med sentrale aktører, for eksempel gjennom deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020 eller andre nasjonale eller internasjonale programmer. For å kartlegge interessen rundt dette, har vi laget en enkel spørreundersøkelse som vi håper.. read more →