Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, innledet Sørlandets Europakontors første arrangement under Arendalsuka. – Teknologi kan ikke alene redde verden, men det er en viktig drivkraft for utvikling. Arrangementet Teknologien som skal redde verden fant sted på Eureka-bygget, med rundt 40 oppmøtte. Solceller som en løsning Geir Ausland, verksdirektør ved Elkem Solar fortalte om deres.. read more →

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger. Kurset holdes i Kristiansand 27.september og i Grimstad 28. september. Amerikansk ringrev leder kurset Robert Porter har arrangert skrivekurs ved ledende universiteter og medisinske skoler over hele verden. Den tidligere.. read more →

Året 2050 er rett rundt hjørnet. IST17 avholdes i Gåoteborg 18.-21.juni 2017 for åttende år på rad. Å nå ambisiøse samfunnsmål på lokalt og globalt nivå er avhengig av kollektive tiltak, men også god ledelse i privat og offentlig sektor som kan lede an i komplekse og åpne prosesser. Til IST2017 mottok de mer enn 460 individuelle bidrag fra 37.. read more →

Fem scenarier Presidenten av Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte følgende fem scenarier for årene frem mot 2025: Fortsette som før: EU fortsetter med å implementere sin nåværende agenda – et integrert indre marked, digital utvikling, bedre koordinering av utenrikspolitikk og tettere forsvarssamarbeid. Grensekontroll og etterretning blir medlemslandenes ansvar. Kun fokus på det indre markedet: EU konsentrerer.. read more →

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Forsvarsfondets to hovedprioriteringer: Forskning EU vil for første gang.. read more →