En ny utlysning har blitt publisert under prioritet tre i Erasmus+: transnasjonale samarbeidsprosjekter som skal forbedre europeiske utdanningssystemer skal finansieres.  Det overordnede målet er å stimulere til innovasjon og politikkutvikling i Europa. For å oppnå dette målet er utviklingen av effektive digitale strategier avgjørende. Mange europeiske universiteter legger stor vekt på digitaliseringen av deres aktiviteter, men.. read more →

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/227201/Innovation+Camps+methodology+guide_v0.1.pdf/77e4b71c-2a57-464f-a0c7-304f36414b96

All driving forces in a society are responsible to turn Europe into a more innovative, dynamic and competitive economy in a globalised world, since a culture of innovation is a societal feature. En innovation camp har som mål å bringe sammen forskjellige typer mennesker for å skape et innovativt miljø. Den første campen i EU-regi.. read more →

Den 25. Oktober annonserte Europakommisjonen utlysningene for Erasmus+. Budsjettet for 2018 er forventet å øke med over 200 millioner euro fra 2017 og er på 2.7 milliarder euro. Erasmus+-programmet tilbyr muligheter for enkeltpersoner og organisasjoner både innenfor utdanning og opplæring, men også tenketanker, forskningsinstitutt og privat næringsliv. Programmet har flere aspekter med relevans for sektorer innen.. read more →

Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, har gjestet Kristiansand for å fortelle om hvordan norske organisasjoner kan delta i programmet Active Citizens Fund. – EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. En målsetting for Norge er å styrke relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene er fordelt på 23.. read more →

Bente Bakos, NCP-koordinator i Norges forskningsråd, åpnet kick off for siste programperiode i Horisont 2020 sammen med rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert. – Hjertelig velkommen til en spennende dag, ønsket Reichert de 120 deltakerne på arrangementet, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, EU-nettverket Horizon South Norway og Universitetet i Agder. Forskningsrådet på.. read more →