Europas største offentlige arrangement om regional utvikling tok for seg tre temaer – Et grønnere Europa, et Europa nærmere innbyggerne og EUs fremtid og rollen til byer og regioner.   Den 17. utgaven av European Week of Regions and Cities gikk av stabelen 7.-10 oktober i Brussel. Med over 9000 deltakere er EUs regionsuke et viktig samlingspunkt for europeisk by-og regionpolitikk. Målet er å skape en arena hvor aktører.. read more →

Hva er «European Week of Regions and Cities» og hvorfor er det nyttig for norske regioner å delta? European Week of Regions and Cities er Europas største offentlige arrangement innen regional og urban utvikling. Hele 4 dager med mer enn 6000 deltakere, 600 foredragsholdere og 150 seminar og workshops. Denne uken er en unik mulighet.. read more →

Agder har igjen fått tildelt status som 3-stjernes referanseregion innen aktiv og sunn aldring. Regionen gjør det særlig godt innenfor telemedisin og avstandsoppfølging – løsninger som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger, mens helsepersonell kan følge dem opp uten at de eldre trenger å komme til sykehuset. Sammen med Ragni MacQueen Leifson.. read more →

Etter en periode med diskusjoner rundt problemer forbundet med plastprodukter er det nå vedtatt at engangsartikler av plast skal forbys i EU ((EU) 2019/904). Et utvalg engangsprodukter av plast er valgt ut på bakgrunn av hvilke produkter det er stort forbruk av, for disse havner oftest i havet. Dette reflekteres også når man ser på.. read more →

Kreativt ideverksted, Apotekergården, 23.9.2019

I samarbeid med Grimstad kommune, Grimstad Min By og Næringsforeningen i Grimstad, har Sørlandets Europakontor gjennomført et kreativt idéverksted. 28 representanter fra næringsliv, offentlig sektor, akademia, studenter og frivillige organisasjoner har sammen utforsket og generert djerve idéer for å nå målet om at Grimstad innen 2025 kan bli ledende på kulturopplevelser, som tiltrekker lokalbefolkning og turister fra hele.. read more →