EØS-midlene skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, og er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. I 2018 setter prosjektene i en ny programperiode i gang, og nå stilles det krav om større deltakelse fra norske aktører i samarbeidsprosjekter. Agder var i forrige programperiode desidert dårligst til.. read more →

European Solidarity Corps. Photo: European Commission Audiovisual Service

Europakommisjonen lanserte i fjor et europeisk solidaritetskorps for ungdom som ønsker å gjøre en solidarisk innsats i Europa. Det europeiske solidaritetskorpset skal etter planen lanseres som et eget program fra 2018. Forslaget innebærer at korpset vil bestå av ulike EU-programmer, deriblant Europeisk Volontørtjeneste (EVS) under Erasmus+. EØS-landene er ikke en del av Det europeiske solidaritetskorpset slik forslaget.. read more →

– Det er verdt alt arbeidet, sier Ewald Klaus Assmann, avdelingsleder på Setesdal videregående skole, avdeling Valle, om deres årelange deltakelse i EU-programmet Erasmus+. Den videregående skolen i Valle har opparbeidet seg lang internasjonal erfaring, noe som begynte med et team av lærere fra Finland, Holland og Assmann selv, som er fra Tyskland. – Vi.. read more →

I mars skal Sørlandets Europakontor, nettverket Horizon South Norway og Innovasjon Norge holde kurs om SMB-instrumentet i Mandal og Kristiansand.  Kurset gir deg innblikk i EUs finansieringsmuligheter for næringsliv, teknisk og finansiell støtte til søknadsskriving, spørsmål og svar, og hvis det er ønskelig legger vi til rette for individuell rådgivning etter kurset. Kurset er gratis.. read more →

Nikolai Grødum Grønberg er ferdig som trainee hos Sørlandets Europakontor, men han er klar for nye utfordringer og vi er klare for ny trainee! For ett års siden begynte Nikolai Grødum Grønberg som trainee hos oss, en ordningen i regi av Trainee Sør. Normalt er en trainee hos en bedrift i seks måneder før de.. read more →