Klimaalliansen i Kristiansand avsluttet for noen år siden prosjektet Youth Leaders in the City of the Future, et EØS-finansiert prosjekt med samarbeidspartner i Polen. Nå går daglig leder, Arne Otto Isaksen, i tanker om et nytt prosjekt.   I en årrekke har Arne Otto Isaksen og Klimaalliansen hatt et godt og nært samarbeid med Stan Nitak,.. read more →

Under PES-midlene lanserer nå Norges forskningsråd økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.  Ordningen, PES2020, gjelder både for offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Forskningsrådet kan dekke 100% av reise og opphold for enkeltpersoner, begrenset til 20.000 kroner per person, per år, skriver Forskningsrådet på.. read more →

Norges forskningsråd øremerker to millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA. Søkerne må være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje, skriver Forskningsrådets på sine nettsider. Søknadsfristen er løpende. Kostnader som dekkes Støtten skal dekke kostnader til reise og.. read more →

Energi Norge, Finland Energi, den Franke Union for Elektrisitet, samt Sveriges Energi, drøftet under et frokostseminar på Norges Hus i Brussel 24. mai, utfordringer ved å nå nasjonale energimål. Den foreslåtte forskriften fra EUs Energiunion har til formål å sikre at EU leverer på sitt mål om en andel på 27% for fornybar energi. Det.. read more →

I mai fikk Agder besøk av en delegasjon fra Nord-Nederland som i et innholdsrikt program ble presentert for Agders arbeid innen blant annet energi, grønn vekst, aktiv og sunn aldring og klimatiltak. Pieter Faber, leder av EU-kontoret til Nord-Nederland, mener Nord-Nederland og Agder har mange fellesinteresser som regionene burde samarbeide om, deriblant energi, som rådgiver i Aust-Agder.. read more →