Ursula von der Leyen la i dag frem listen over de nye kommissærene, en fra hvert medlemsland. Klima, digitalisering og geopolitikk vil bli prioriterte områder. Alle de nordiske landene er representert av kvinner. Danske Margrethe Vestager fortsetter som konkurransekommissær og får i tillegg hovedansvar for det digitale området. Hun blir også en av EU-kommisjonens åtte visepresidenter. Ylva Johansson fra Sverige blir innenrikskommisær,.. read more →

Sørlandets Europakontor har avholdt to seminarer om finansieringsmuligheter for bedrifter innenfor offshore teknologi og IKT, med deltakere på beslutningstakernivå fra flere store og mindre bedrifter i regionen. De identifiserte utlysningene har sammenlagt 700 millioner kroner tilgjengelig i sine budsjetter. Under de to vellykkede seminarene som ble avhold i Kristiansand og Arendal 5. og 6. september har.. read more →

Under Den store pengedagen i Grimstad telte vi 120 speed-dater hos 17 ulike aktører på 90 minutter. Nøkkelen med Den store pengedagen er muligheten for en-til-en samtale med de ulike aktørene. Arrangementet skal også være en møteplass for små og store bedrifter med mulighet for faglig påfyll og å knytte nye kontakter. Sharebox fra deltaker.. read more →

En verden i rask endring krever nye løsninger, som radikalt endrer måten vi arbeider, samhandler og løser ting på. Hvordan kan åpen innovasjon kan brukes i endringsledelse, og samtidig få finansielle tilskudd fra norske og europeiske programmer for å ta frem innovative produkter, tjenester og prosesser? Horizon South Norway-nettverket avholdt et lunsjmøte om «Åpen Innovasjon – nøkkelen til bærekraftige bedrifter og samfunn?» onsdag.. read more →

Myndighetene har utviklet et omfattende sett med virkemidler som skal stimulere næringsutvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra.  Det kan likevel være vanskelig å finne frem i jungelen av muligheter. Derfor har Sørlandets Europakontor og NHO med samarbeidspartnere etablert «Den store pengedagen».  Her kan gründere og etablerte bedrifter raskt og effektivt finne ut hvem.. read more →