Spiller EU noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Sørlandets Europakontor er en av flere som arrangerer lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor. Kurset arrangeres 20. – 21. september i Brussel. Lynkurset har som mål å spre kunnskap om hva.. read more →

Sørlandets Europakontor inviterer til et praktikantopphold i sommer ved et av våre kontorer i Brussel, Kristiansand, eller en kombinasjon. Aktuelle kandidater har interesse og kunnskap om EU, gode skriveferdigheter og kjennskap til online publiseringssystemer som Drupal, WordPress eller lignende. Praktikantoppholdet går fra midten av juni til midten av august, med mulighet for en ekstra måned. Det.. read more →

26. april ble Fond mot ungdomsledighet i Europa lansert på Norway House i Brussel. Nå skal 60 millioner euro brukes på å få europeisk ungdom ut på arbeidsmarkedet.  Fondet EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ligger under EØS-midlene og skal identifisere og utvikle tiltak som får ungdom ut på arbeidsmarkedet. Med et samlet beløp på 60,6.. read more →

Skattefunn er populært blant norske bedrifter, og inneholder ikke begrensninger med hensyn til mottakeres rett til å motta annen offentlig støtte. Bedriften Polewall møtte imidlertid en utfordring ved at de ikke fikk godkjent sine reelle kostnader i vurderingen av statsstøtte-intensitet. Sørlandets Europakontor har hjulpet med å få en avklaring fra Finansdepartementet på EU-regelverket, som gir.. read more →

EØS-midlene skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, og er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. I 2018 setter prosjektene i en ny programperiode i gang, og nå stilles det krav om større deltakelse fra norske aktører i samarbeidsprosjekter. Agder var i forrige programperiode desidert dårligst til.. read more →