Initiativtaking, implementering og å ta i bruk miljølovgivning var tematikken for årets EU Green Week, 13.-17. mai. Sørlandets Europakontor har deltatt på flere av arrangementene i Brussel som har hatt stort fokus på implementeringen av miljølovgivning. Ettersom Norge er med i EØS, gjelder også mesteparten av EUs miljøregelverk også for oss.  Miljølovgivning er et verktøy som vil kunne.. read more →

Norge, som EU, ønsker å oppfylle FNs bærekraftsmål og målene i Paris-avtalen. Sirkulærøkonomien får stadig økt oppmerksomhet og omtales som et verktøy for å nå disse målene. I lys av EUs satsinger på å implementere sirkulær økonomi på en holistisk måte i alle sine politikkområder, skal det i Norge utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

GRESS (GREen Startup Support) prosjektet er tildelt finansiering fra Interreg Europa for å utvikle offentlige satsinger for å stimulere bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter innen grønn økonomi. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til prosjektet, hvor Kristiansand kommune er prosjektleder. Partnere fra Hellas, Polen, Italia og Bulgaria skal i løpet av kort tid starte på det.. read more →