Kloden renner over av plastsøppel, og bare i EU kastes det over 26 millioner tonn plastsøppel i året. Dette gjør tematikken svært sentral både i Europa og resten av verden. Hvilke muligheter har vi til å få ned dette tallet? Tirsdag 17. april var Sørlandets Europakontor tilstede da SLORD (Slovak Liaison Office for Research and.. read more →

Arbeidet med vårt Interreg-Nordsjø prosjekt Periscope er godt i gang, og vi har til nå identifisert over 100 muligheter for partnerskap. Stig Marthinsen, administrerende direktør ved Sørlandets Eurpakontor, håper å få i gang flere samarbeid basert på de mulighetene som nå er kartlagt. – Det neste vi skal gjøre nå er å identifisere hvilke bedrifter.. read more →

Tirsdag 17. april inviterte Sørlandets Europakontor i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til frokostmøte med Camilla Ongre om nye EU-initiativer innen veitransport.  Oppfordret til tidlig engasjement Camilla Ongre, samferdselsråd ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel, orienterte om EUs mobilitet- og transportpakker og diskusjonstemaene på feltet. Transporttematikk er en sentral del av EØS-avtalen, og derfor viktig for Norge og norske.. read more →

Kunstig intelligens (AI) og robotikk er på full fart fremover, og utvikles svært raskt. Denne uka var Sørlandets Europakontor tilstede på arrangementet ”The Economy of Robots” i EU parlamentet, for å høre om hvilke utfordringer og muligheter som venter. – Vi har flere store problemer foran oss, for eksempel overbefolkning. For å kunne løse dette,.. read more →

Ettårig engasjement som prosjektmedarbeider innen kommunikasjon. Sørlandets Europakontor AS opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til regionens aktører. Med kontorer på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand og Norway House i Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter.. read more →