Digital Health Observatory (DOH) samler og tilgjengeliggjør god praksis, rapporter og forskningsartikler innen e-helse. DHO fremmer kunnskapsoverføring og erfaringsdeling mellom relevante aktører innen e-helse. Måler er å identifisere og markedsføre nyttig informasjon som kan bidra til å akselerere den digitale transformasjonen av helsesektoren. Den nye DHO-portalen er etablert av European Connected Health Alliance (ECH Alliance), et globalt helsenettverk med.. read more →

Et hovedelement i Green Deal er ideen om en europeisk renovasjonsbølge. Renovering blir sett på som et nøkkelelement for å oppnå klimanøytralitet i 2050, og Kommisjonen vil allokere store summer til å renovere både offentlige og private bygninger gjennom Renovation Wave-strategien. Satsingen vil også gi mange fordeler til Europas befolkning, som bedre inneklima, lavere energikostnader.. read more →

Hvert år arrangerer de norske regionkontorene og KS i Brussel lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner. Grunnet koronasitasjonen ble det for første gang arrangert digitalt lynkurs, som gikk over fire mandager i september og oktober. Vanligvis samles omkring 100 deltakere på Norges Hus i Brussel, men den digitale utgaven gjorde.. read more →

Regjeringen har gitt klarsignal for norsk deltakelse i en rekke EU-programmer, og foreslår blant annet å bevilge 827 millioner kroner til verdens største forskningsprogram, Horisont Europa. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktig for å løse fremtidens samfunnsutfordringer, og bidrar til å koble norsk næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, regioner og kommuner opp mot Europa… read more →

Europakommisjonen har lansert en Green Deal-utlysning under Horisont 2020. Prosjektene skal støtte oppunder målsettingene i EUs grønne giv, med klimanøytralitet i 2050 som det overordnede målet. Søknadsfrist er 26. januar 2021. Green Deal-utlysningen er den siste og største utlysningen under Horisont 2020, med hele 1 milliard euro i potten. Utlysningen vil fokusere på åtte tematiske og to.. read more →