På ideverksted om helse- og velferdsteknologi fikk deltakerne diskutere hvordan IKT-verktøy og digitale tjenester kan løse helseutfordringer. – Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som ble lagt ned i dag. Vi har skapt et godt utgangspunkt som vi kan bygge videre på, sier nettverkets koordinator, Karsten Aust. Før jul arrangerte Horizon South Norway og Universitetet.. read more →

Hvilken rolle spiller EU for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til? I regi av KS og de norske regionkontorene i Brussel, er vi med å arrangere lynkurs om forholdet.. read more →

Europakommisjonen har publisert en rapport som tar for seg resultatene av Erasmus+-programmet i 2016. Rapporten bekrefter den sentrale rollen programmet har i å bygge et mer motstandsdyktig Europa. Med en økning på 7,5% i Erasmus+-budsjettet sammenlignet med året før, investerte EU en rekordsum på 2,27 milliarder euro for å støtte 725.000 europeere med mobilitetsstipender til.. read more →

Europakommisjonen lanserer nytt arrangement for å koble aktører innen blå vekst med virkemiddelapparatet. Blue Invest 2018 går av stabelen 17. mai, 2018, i Brussel. Den globale blå økonomien, inkludert fiskeri, fornybar energi og bioteknologi, spås å vokse dobbelt så fort som den ordinære økonomien innen 2030. For Europa kan dette bety 10.8 millioner arbeidsplasser og.. read more →

I løpet av 2018 skal EU utforme neste generasjons virkemidler og i den forbindelse åpnes det opp for innspill innenfor temaer som er aktuelle i Interreg-samarbeidet. Viktige områder for EU å levere resultater på i Interreg-samarbeidet inkluderer samhørighet, forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, strategisk infrastruktur og mobilitet. Det er gjennom Interreg-prosjektene utviklet mye kunnskap som.. read more →