Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network inviterer til informasjonsdag i Oslo 19.september. Temaene for dagen er blant annet: Avfallshåndtering og resirkulering Behandling av vann og avløpsvann Bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk Det vil også fokuseres på forretningsmulighetene og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. På arrangementet vil aktører ha muligheten til.. read more →

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, arrangerer en prosjektutviklingsuke i Brussel fra 20.-24. november. Over disse fem dagene vil det være 8 sesjoner om prosjekutvikling, med følgende temaer: helse, energi og klima, maritimt, IKT samt sikkerhet og beredskap. Aktører oppfordres til å bruke denne prosjektutviklingsuken til å presentere sine prosjektideer. Det gjøres via denne siden. Dette er.. read more →

Påmeldingen til årsmøtet har åpnet- det er gratis og rettet mot både privat og offentlig sektor Den 12. oktober er det årsmåte for EUs Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Møtet avholdes i Brussel, og presenterer følgende utfordringer: hvordan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger.. read more →

1.juli overtok Estland formannskapet i EU og vi deltok på et frokostseminar på Nordic House for å høre om deres prioriteringer de neste seks månedene. Fire prioriteringer Prioriteringene vil adressere de store utfordringene alle europeerne møter i dag: En åpen og innovativ europeisk økonomi. Det vil være fokus på å skape jobber og økonomisk vekst,.. read more →

På årets Energy Information Days vil de nye finansieringsmulighetene og innovasjonsordningene som tilbys av Horizon 2020s arbeidsprogram 2018-2020 bli presentert. Å søke om finansiering er en konkurranseprosess der bare de beste prosjektforslagene blir valgt. Hvis du vil vite mer om typen prosjekter det søkes etter; kom til Brussel 23., 24. og 25. oktober 2017. Årets.. read more →