Building skills for jobs er et nytt flaggskip program finansiert av utenriksdepartementet som skal bistå til å gi ungdommer i utviklingsland kvalifikasjoner som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet, samtidig som det skal føre til at de blir skapere av sin egen arbeidsplass. Så mye som 500 millioner norske kroner vil bli distribuert til programmet i.. read more →

De tradisjonsrike ”Open Days” har i år skiftet navn til ”European Week of Regions and Cities”, og går av stabelen mellom 10. og 13. oktober. På åpningsdagen var det duket for regionkontorenes medlemsseminar på Norges hus, og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker var blant talerne. – Europa har fundamentale utfordringer, men er fortsatt mulighetenes kontinent. Sikkerhet.. read more →

Foto: Kirsti Brekke (UiB). Fra venstre: Forskningsdirektør Heidi Anette Espedal, Brusselkontorleder Kristof Vlaeminck, Prof. Hans Tore Rapp, Viserektor Anne Lise Fimreite, Prof. Roger Strand og kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Universitetet i Bergen (UiB) lykkes svært godt i Horisont 2020 innen forskning på områder som miljø, arktis og havforskning. På en konferanse i Brussel i regi av universitet og NTNU ble et av prosjektene, SPONGES, presentert. Til grunn for suksessen ligger en bred satsing på mobilisering av og skreddersydd støtte til dyktige forskere. Den 3… read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

– Tenk på opplevelsen elevene får ved å delta, de kan besøke og samarbeide med elever i andre land og være vertskap ved besøk på egen skole her hjemme, forteller Svein Øderud i Knutepunkt Sørlandet.  Erasmus+ er et EU-program som støtter utdanningsinstitusjoner som ønsker å samarbeide om et felles mål. Pengene i prosjektet tilfaller barnehager, skoler og andre.. read more →