Anne Bergit Jørgensen har de siste fire ukene vært hospitant hos Sørlandets Europakontor i Brussel. Dette er en ordning vi tilbyr våre eiere og deres ansatte. Kontoret i Brussel har i denne perioden stilt med kontor til Jørgensen. EU-konsulent Kristine Lunde-Tellefsen som har delt kontor med Anne Bergit disse ukene synes dette er en fin.. read more →

Bilde: GCE Node

Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, mener Periscope er et viktig innovasjonsprosjekt for Node og Agder. I februar ble den endelig Periscope-søknaden levert til Interreg Nordsjø. Går prosjektet gjennom kan det bety en ny æra for marine og maritime næringer i Nordsjø-regionen. Prosjektet har som mål å etablere et innovasjonsøkosystem for å.. read more →

Den største energiklyngen i Norden, Energy Vaasa, arrangerer i mars den årlige Energy Week, hvor klyngens medlemmer møtes for å skape nettverk og gjøre forretninger. Energy Week er åpent for alle og gratis. Vaasa Energy Week er et spennende arrangement og forum for eksperter i både offentlig og privat sektor. Den internasjonale uken blir arrangert.. read more →

Tidligere har vi i samarbeid med KS og de andre regionskontorene arrangert lynkurs for folkevalgte i Brussel. Nå holder vi nytt kurs i september. Dato for kurset er 20. og 21. september, og planleggingen er i full gang. I fjor deltok 24 personer fra Agder, hvorav ti var fra formannskapet i Arendal kommune. – Dette var svært nyttig for oss lokalpolitikere… read more →

Med stinn brakke på Agderkonferansens etterseminar fikk vi se nærmere på hvordan grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn kan gjennomføres.  Det er en ting å snakke om det, det er en helt annen å gjennomføre det. Tore Andre Sines, i Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte Horisont 2020-prosjektet Triangulum – som er et levende eksempel.. read more →