Bedre tilgang til risikokapital og økte miljøkrav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet. Det viser en undersøkelse gjort blant oppstartsselskaper og mellomstore bedrifter i Kristiansand. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Interreg-prosjektet Green Start-Up Support (GRESS). Prosjektet ledes av Kristiansand kommune og er et samarbeid mellom fem europeiske byer. Sørlandets.. read more →

Bli med på den store pengedagen og lær mer om hvordan du kan søke pengestøtte til å realisere din gode idé torsdag 22. oktober. Gode ideer fortjener støtte! Myndighetene har utviklet et omfattende sett med virkemidler som skal stimulere næringsutvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra, men det kan likevel være vanskelig å finne frem.. read more →

EU-kommisjonen gir €200 millioner ekstra til Erasmus+-prosjekter som kan bidra til å løse utfordringer som er oppstått under koronapandemien. Søknadsfrist er 29. oktober.   Kultursektoren har blitt hardt rammet av Covid-19, og pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring. Derfor har Kommisjonen besluttet å tildele €200 millioner ekstra til strategiske partnerskap.. read more →

De fleste land i Europa opplever demografiske endringer som høyere levealder, lavere fødselstall og økt urbanisering. Men hva betyr dette for fremtiden til Europa? EU-kommisjonen har for første gang publisert en rapport som redegjør for årsakene bak de demografiske endringene, og de sosioøkonomiske konsekvensene dette fører med seg. Vi lever lenger, har bedre helse, skifter.. read more →

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor?  Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som.. read more →