Torsdag og fredag (8.-9.- september) arrangerte Sørlandets Europakontor lynkurs om EØS og EU sammen med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel. 24 personer fra Agder deltok, og blant disse var 10 politikere fra Arendal kommunes formannskap.

Dette var svært nyttig for oss lokalpolitikere. Folk var veldig fornøyd, og vi fikk faglig påfyll, sier Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal.
Han trekker frem at det faglige nivået på kurset var tilpasset politikerne.
– Det ble også en del snakk om andre dagsaktuelle saker, som Brexit, som var veldig interessant. På denne måten handlet det om mer enn bare Norge og Brussel, sier han.

Kunnskap om EU og EØS

Kurset hadde som mål å spre kunnskap om hva som skjer i EU og EØS, hvordan dette angår norske kommuner og regioner, og hvilke muligheter for engasjement og samarbeid som finnes. Arrangementet var spesielt rettet mot folkevalgte i kommunesektoren, men også andre fra både kommuner og fylkeskommuner deltok.
Blant foredragene som satte rammen for kursdagene var EFTA-sekretariatets innlegg Hva er egentlig EØS-avtalen? v/ Marius Vahl og Knut Hermansen fra den norske EU-delegasjonens rapport om delegasjonens arbeid. På spørsmål om hvilke effekter Brexit vil få for Norge, svarte Hermansen at det er helt klart at Storbritannia er en svært viktig handelspartner for Norge, og at vi må jobbe for å beholde gode avtaler med landet. Georg Riekeles fra EU-Kommisjonen tok tilhørerne gjennom EUs politiske kort- og langtidsprioriteringer.

Norge og EU i omstilling

Andre dag var det fokus på det grønne skiftet, og på migrasjon og flyktninger. Innleggene om grønn omstilling tok blant annet for seg muligheter for læring og prosjektsamarbeid innen smarte byer og samfunn (renere og bedre energi-og transporttjenester gjennom integrasjon, ressurseffektivisering og nye forretningsmodeller). Videre hørte gruppen om EUs satsing på en mer sirkulær økonomi, inkludert avfallshåndtering – spørsmål som har stor betydning for Returkraft og selskapets eiere. Avslutningsvis ble utfordringer i EU-landenes samarbeid om krisehåndtering omkring migrasjon og flyktninger belyst fra den svenske EU-representasjonen og fra KS’ europeiske paraplyorganisasjon Council of European Municipalities and Regions.
Presentasjoner som ble gitt på kurset vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne. Regionkontorene og KS ønsker å videreføre satsingen på EU/EØS-kurs – men først skal høstens kurs fordøyes og evalueres, slik at arrangementet treffer målgruppenes behov best mulig.

Hva Europakontoret kan bidra med

Agder-gruppen hadde også et eget møte med Sørlandets Europakontor. Europakontoret presenterte aktuelle satsinger og resultater, bl.a. innen støtte til SMBer, blå vekst, e-helse og utdanning. Deltakerne kommenterte disse, og stilte spørsmål blant annet om hvordan Europakontoret kan bidra i møter med politikere i regionen vår.
Formannskapet fra Arendal hadde i forkant av kurset egne møter med Agder Energi og EU-kommisjonen ved DG Maritime Affairs and Fisheries. Jan Pedersen fra Agder Energi formidlet den gode tilgangen selskapet har til å bidra i utviklingen av EUs kraftpolitikk, og hvordan han jobber for å fremme Agders interesser, blant annet med hensyn til utbygging av flere elektrisitets- og fiberkabler for energiutveksling og næringsutvikling innen grønne datasentre.