Horizon South Norway

hsn-blomst 

Horizon South Norway-nettverket skal bidra til å styrke regional deltakelse i Horisont 2020. 

Benytt nettverket for å få informasjon og veiledning, samt dele kompetanse og nettverk. Gjennom uforpliktende bruk og deltakelse, kan du utvikle nye muligheter i Horisont 2020.

Åpent nettverk
Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et åpent nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning, utvikling og innovasjon. Kompetansedeling og samarbeid vil bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont 2020.
Nettverket er delfinansiert av Norges Forskningsråd, Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder Fylkeskommune.

Målrettet samarbeid
Nettverket organiseres i grupper, hvor hver enkelt gruppe lager målrettede arrangementer, utvikler partnerskap og konkrete prosjekter basert på identifiserte muligheter.
Individuell veiledning og informasjon ytes fra sekretariatet ved Sørlandets Europakontor, som også hjelper med individuell mulighetsidentifisering og forankring. For ethvert Horisont 2020-prosjekt er gode partnere en nøkkel til suksess. Sørlandets Europakontor tilbyr partnersøk, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt oss
Se på nettsiden vår: www.horizonsouthnorway.no
På www.europabanken.no kan du følge nettverket og få innsikt i europeiske temaer. Det er gratis og uforpliktende å bruke europabanken og koble seg til nettverket.
Ta kontakt med nettverkets koordinator, EU-rådgiver Karsten Aust, dersom du ønsker mer informasjon om nettverket.