Våre satsingsområder

blaavekst  Renewable energy

BLÅ VEKST
EU-strategien Blå Vekst støtter bærekraftig vekst i marine og maritime sektorer. Dette utgjør et stort mulighetsområde for Agder.

CLEANTECH
Vi ønsker å støtte opp om Agders og EUs satsing på cleantech – et begrep som brukes om bærekraftig og miljøvennlig innovasjon.

SMARTE BYER OG LOKALSAMFUNN
Ved intelligent bruk av tverrsektorielle løsninger og teknologier, kan lokalsamfunnets utfordringer løses.

HELSE- OG VELFERDSTEKNOLOGI
Nye innovasjoner og teknologier kan bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til helse, demografi og velvære.

SKOLE OG UTDANNING
Internasjonalisering av utdanning styrker kompetanseutvikling og fremmer utveksling og partnerskap for fremtiden.

VIL DU VITE MER?
Besøk www.europabanken.no for å lese mer om våre satsingsområder.