12-15 oktober ble Open Days holdt for trettende gang i Brussel, og over 5500 deltakere fra hele Europa deltok på debatter og seminarer. Under Open Days får regioner i Europa muligheten til å diskutere dagsaktuelle temaer, vise hva de jobber med, og dele eksempler på suksessfulle initiativer for å utvikle regionen. Sørlandets Europakontor var med på å arrangere to debattmøter i løpet av uken; den første av disse handlet om hvordan vi kan legge bedre til rette for at små- og mellomstore bedrifter (SMBer) kan utvikle seg.

Fra Sørlandet deltok Clare Jortveit fra NHO Agder på debatten. Her snakket hun om viktigheten av SMBer i en tid der Sørlandet må omstille seg og utvikle ny, innovativ teknologi innenfor flere næringer. Under debatten presenterte hun konseptet Den Store Pengedagen, som sist ble arrangert i Grimstad 1. oktober. Holdt i bilmuseet på Kreativt Møtesenter (JBU-bygget), er det en uortodoks møteplass for bedrifter hvor de får presentert gode eksempler fra andre som har mottatt støtte til bedriftsutvikling, og i tillegg får «speed date» offentlige støtteapparater og banker som enten kan gi støtte eller hjelpe med søknader. På denne måten blir relevant informasjon gitt på en enkel måte, samtidig som det er engasjerende å få møte potensielle støttespillere i spennende lokaler. Den Store Pengedagen skapte stort engasjement blant tilhørerne, og mange ønsker nå å utvikle et lignende konsept i sine egne regioner.

I tillegg til Clare Jortveit deltok representanter fra Nederland, Danmark, Sverige, England, og Tsjekkia på debatten, og alle bidro med smarte metoder å støtte SMBer på. Tom Schulpen fra Nord Brabant-provinsen i Nederland forklarte hvordan de deler ut deres regionale utviklingsfond på en måte som gir mer igjen for pengene. Først og fremst er alle SMBene som mottar støtte involvert i prosjekter direkte linket til regionens smart-spesialisering (high-tech, kjemi, og landbruk), og de blir valgt ut av en uavhengig ekspertkomité som evaluerer prosjektenes forventede bidrag til både bedriftene og regionen.

De utvalgte prosjektene blir så utviklet i samarbeid med offentlige myndigheter, universiteter og bedriftene selv, i det som kalles et triple-helix samarbeid. På denne måten blir de støttede bedriftenes prosjekter kvalitetssikret, det sørges for at de er i tråd med hva regionen trenger av kunnskap, innovasjon, og teknologi, samt at triple-helix samarbeidet leder til mer helhetlige prosjekter og vellykkede gjennomføringer. Bedriftene som ikke lykkes får også oppfølging og råd om hvordan de kan utvikle sine ideer videre. I tillegg kan et eksternt panel og/eller erfarne SMBer brukes til å se hvor innovative produktene til de oppstartbedriftene er, og kan guide dem med tanke på hvor de nye bør gå og hvilke støtteordninger de kan søke på.

Søren Bjerregård Pederson fra Nord Danmark snakket om hvordan denne regionen hadde fått en million Euro i støttemidler til å bli 30 millioner Euro i investeringer. For å få støttemidler til å bli til reel vekst på denne måten er det viktig at det offentlige er en kompetent støttespiller som ser hvilke sektorer som tenger støtte, og samtidig skaper regionalt samarbeid. Ekstern finansiering er ofte helt nødvendig for å få næringslivet til å tørre å ta mer risikable investeringer, og det offentlige må være kompasset som hjelper bedriftene å finne veien mellom byråkratiet og business. Dette kan kun skje ved at det offentlige kjenner næringslivet godt og forstå hva de trenger, og legge til rette for at sterke klynger kan dannes.

Debatten var en stor suksess og de over 100 som deltok på arrangementet fikk med seg mange nye ideer hjem til hvordan de kan få kick-startet SMBer med de riktige ideene. Sørlandets Europakontor vil følge opp debatten med møte i Agder om hvordan vi kan videreføre SMB-støtte med internasjnale møteplasser.