Energimerking av energirelaterte produkter stiller informasjonskrav til produsenter og leverandører. EUs energimerke er en anerkjent merking av husholdningsprodukter som lyspærer, TV-apparater og vaskemaskiner, og har hjulpet forbrukere å ta mer informative valg de siste 25 årene.

Energimerket gir en klar og enkel indikasjon på et produkts energieffektivitet når man kjøper varen. Det hjelper forbrukerne å sammenligne produkter, spare energi og dermed spare penger. Ved å velge de mer energieffektive produktene, vil de også bidra til å redusere klimagassutslipp i hele EU.

Endrer skalaen til A-G

For å være mer forståelig for forbrukerne og legge til rette for mer innovative og energieffektive produkter, vil dagens energimerking med energiklasser fra A +++ til D gradvis erstattes de neste årene med en ny, enklere skala fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv).

I et forsøk på å sette forbrukerne først, er omskalering av EUs energimerking en del av et bredere tiltak som også inkluderer offentlig tilgang til en europeisk produktdatabase og nylige regler for miljøvennlig design om forbrukernes rett til å reparere produkter (inkludert tilgjengeligheten av reservedeler). Disse vil bli gjenstand for ytterligere omfattende tiltak, som en del av European Green Deal og agendaen for sirkulærøkonomi.

Mange produkter i toppklassene – dette vil endres

Sammen med kravene til miljøvennlig design har EUs energimerking vært en nøkkelprestasjon for EU som delvis har vært offer for sin egen suksess. Ettersom energieffektiviteten til produktene har fortsatt å forbedre seg, har flere og flere produkter okkupert toppklassene og etterlatt klassene under D nesten tomme. Med forskjellen mellom A ++ og A +++ som var mindre åpenbar for forbrukerne, viste undersøkelser at en vanlig A til G-skala var mer sannsynlig å lede forbrukerne mot å velge effektive produkter, så det var på tide å innføre et enklere skaleringssystem for EUs energimerker.

Fra 1. mars 2021 begynner den nye skalaen A til G å gjelde for:

 • kjøleskap
 • oppvaskmaskiner
 • vaskemaskiner
 • TV

I tillegg til disse 4 produktgruppene skal energimerkingene for lyskilder, for eksempel lyspærer, omskaleres fra 1. september 2021, og andre produktgrupper vil følge. Hver nye energimerke er designet slik at A-klassen i utgangspunktet er tom for å gi rom for innovasjon og utvikling av nye, mer energieffektive modeller.

Noen produkter har krav til både energimerking og miljøvennlig design, mens andre produktgrupper bare er dekket av miljøvennlig design. Generelt oppfordrer miljøvennlig design tiltak til mer bærekraftige og sirkulære produkter, og setter obligatoriske minimumsstandarder for energieffektivitet.

Rett til å reparere

I denne sammenheng ble ti ekstra økodesigntiltak vedtatt av Kommisjonen i oktober 2019, etter å ha blitt avtalt tidligere i samråd med industrien og med støtte fra EU-land. En viktig endring i disse reglene gjelder forbrukerens rett til å reparere produkter.

Forlengelse av produktets levetid gjennom reparasjon kan gi betydelige miljøfordeler, spesielt for produkter der den største miljøpåvirkningen oppstår i byggefasen. De aktuelle produktgruppene er listet opp nedenfor:

 • Kjøleskap
 • Vaskemaskiner
 • Oppvaskmaskiner
 • Elektroniske skjermer (inkludert TV-er)
 • Lyskilder og separate kontrollgir
 • Eksterne kraftleverandører
 • Elektriske motorer
 • Kjøleskap med direkte salgsfunksjon (f.eks. Kjøleskap i supermarkeder, salgsautomater for kalde drikker)
 • Krafttransformatorer
 • Sveiseutstyr

For hver av disse produktgruppene må reservedeler og relevant reparasjonsinformasjon være tilgjengelig for profesjonelle reparatører og sluttbrukere i minst 7 til 10 år etter at produktet ikke lenger er markedsført. Videre må eventuelle reservedeler leveres senest etter 10 eller 15 virkedager.

Retten til reparasjon er ikke bare nøkkelen for EUs sirkulære økonomimål, det er også viktig for forbrukerrettigheter. Allerede i designfasen bør reservedelene utvikles slik at en reparatør kan bruke vanlige verktøy for å erstatte delene, og prosedyren for bestilling av dem skal være offentlig tilgjengelig og gratis på nettstedet til en gitt produsent, importør eller autorisert representant. I praksis betyr det at forbrukerne vil vite hvilke reservedeler de kan bestille og hvordan de kan bestille dem. Det vil også hjelpe dem med å få tilgang til riktig reparasjonsinformasjon.