Bente Bakos, NCP-koordinator i Norges forskningsråd, åpnet kick off for siste programperiode i Horisont 2020 sammen med rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert.

– Hjertelig velkommen til en spennende dag, ønsket Reichert de 120 deltakerne på arrangementet, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, EU-nettverket Horizon South Norway og Universitetet i Agder.

Forskningsrådet på turné
– Vi synes det er veldig gøy å vi har fått til en kick-off i Kristiansand og i Agder-regionen, forteller Bakos, som stilte sammen med flere kolleger fra forskningsrådet.
Norges forskningsråd er på rundtur i Norge for å fortelle om mulighetene som ligger i Horisont 2020.
– Det er ett budskap jeg vil dere skal sitte igjen med: Når dere skal søke midler fra EU og Horisont 2020, så har Norge et betydelig støtteapparat som kan hjelpe dere. Noen ganger ser vi søknader fra Norge som ikke har vært i kontakt med noen, og de går da glipp av mye kompetanse.

Henter hjem milliarder
– Så langt har norske aktører hentet hjem 4,6 milliarder kroner. Av dette har universitetssektoren hentet 1,4 milliarder, mens næringslivet har hentet 1,4 milliarder. Det er en betydelig sum penger. Over 50% av prosjekter som kommer over treshold får midler fra Horisont 2020.
I den siste programperioden til verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, er det omtrent 30 milliarder igjen som skal deles ut – 55% av det totale budsjettet.

Legg vekt på partnerskapet
På parallellsesjonen om helse snakket forskningssjef ved Sørlandet sykehus HF, Frode Gallefoss, og NCP i Norges forskningsråd, Kristin Andersen, om utlysningene som ligger under samfunnsutfordring 1, helse og demografisk endring. Der ble også lagt vekt på bygging av konsortier, og hvor viktig det er å finne de riktige partnerne.
– Å kjøre en Horisont 2020-søknad som prosjektleder er en stor administrativ prioritering. For oss er det mer nærliggende å kaste ut fiskensøret på en call som går. Det er mest hensiktsmessig for oss på sykehuset, sier Gallefoss, som for tiden har sykehuset inne i Horisont 2020-prosjektet MAXIBONE.
– Et godt konsortium kommer ikke til å banke på døra. Dere må gjøre dere synlige for gode partnere nasjonalt og internasjonalt. En god hjemmeside er for eksempel alfa omega – det er en fin arena til å vise dere frem på, legger NCP Kristin Andersen til.

Fornøyd
Koordinator EU-nettverket Horizon South Norway, og EU-rådgiver i Sørlandets Europakontor, Karsten Aust, er svært fornøyd med arrangementet.
– Jeg synes det er veldig fint å se at så mange kom i dag, både fra offentlig sektor, forskning og utvikling og regionalt næringsliv. Vi har hatt mange interessante diskusjoner, samtidig har vi delt både erfaringer og god praksis. Norges forskningsråd skal ha skryt for at de stilte så sterkt i dag, det setter vi stor pris på, avslutter Aust.