På ideverksted om helse- og velferdsteknologi fikk deltakerne diskutere hvordan IKT-verktøy og digitale tjenester kan løse helseutfordringer. – Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som ble lagt ned i dag. Vi har skapt et godt utgangspunkt som vi kan bygge videre på, sier nettverkets koordinator, Karsten Aust.

Før jul arrangerte Horizon South Norway og Universitetet i Agder det første ideverkstedet om helse- og velferdsteknologi. I dagens oppfølging fikk deltakerne anledning til å fordype seg i sine problemstillinger, samt fylle ut en one-pager som bidrar til å konkretisere prosjektideen.
– Meningen med ideverkstedene er at vi skal drøfte konkrete løsninger på konkrete problemer. Før jul startet vi med tre problemstillinger, i dag jobbet vi videre med to. Vi i Horizon South Norway er opptatt av at Agder i større grad skal delta i EU-programmet Horizon 2020, og vi anser ideverkstedene som et viktig ledd i mobiliseringen, forklarer Aust, som er EU-rådgiver ved Sørlandets Europakontor.

To spesifikke utlysninger
Christine Svarstad, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, presenterte to spesifikke utlysninger i Horizon 2020, som deltakerne var interessert i.
– Det ene tematiserer mental helse på arbeidsplassen. Det er en utfordring at dette for eksempel fører til fravær fra jobb, førtidspensjonering på grunn av sykdom, og kostnader. Derfor er det viktig for EU å skape arbeidsplasser som fremmer god mental helse. Prosjekter innenfor denne tematikken skal utvikle og implementere intervensjoner som kan brukes for å fremme god mental helse og som kan virke forebyggende. Et prosjekt må kunne vurdere  kostnadseffektivitet, implementering og eventuelle barrierer. Den andre utlysningen går på smarte arbeids- og livsmiljø som understøtter aktiv og sunn aldring. Digitale løsninger kan hjelpe eldre med å leve aktive liv på jobb og privat, og prosjekter her skal utvikle og validere digitale tjenester og løsninger som fører til smarte arbeidsmiljøer for eldre voksne. Forslagene burde bygge på aktiv brukerinvolvering, forklarer Svarstad.

Prosjektleder eller deltaker?
På ideverkstedet fikk begge gruppene utfordringen med å konkretisere prosjektideen, og se for seg hvilken rolle de eventuelt kan fylle i et prosjekt.
– For mange aktører kan det være mye å skulle ta på seg lederrollen i et prosjekt, derfor synes vi det er viktig at deltakerne på ideverkstedene setter fingeren på hva de er gode på. På den måten kan vi i Horizon South Norway jobbe videre med det og for eksempel finne miljøer, aktører eller nettverk i Europa som vi kan koble oss opp mot, forteller Aust, som mener gruppene tok utfordringen på strak arm.
– Vi har fått masse som vi kan arbeide videre med, og vi gleder oss til å se om dette kan bli et prosjekt eller flere. Jeg mener vi er på god vei.

Neste gang: sirkulærøkonomi
Ideverkstedene er en viktig del av arbeidsmåten til Horizon South Norway, og ideverksted om helse- og velferdsteknologi er ikke det første i rekken, ei heller det siste.
– Vi er nå under planleggingen av et ideverksted om sirkulærøkonomi. Detaljene er enda ikke på plass, men vi kommer til å skrive om det her og på vår Facebook-side så snart vi har mer informasjon.
Er du interessert i å delta? Ideverkstedene er gratis og uforpliktende. Her får du en mulighet til å møte andre aktører som er interessert i samme tematikk.