25.-26. september var PERISCOPE i Amsterdam i forbindelse med et prosjektmøte for å diskutere fremgangen i prosjektet og forberede neste fase.

I forkant av møtet forberedte de ulike partner-regionene ideer (kalt Opportunities) generert under de regionale «trend jams» tidligere i år. Disse ideene ble så presentert av partnerne under møtet i Amsterdam. Deretter ble det kartlagt hvilke ideer flest partner-regioner var interessert i. Videre rangerte partnerne ideene etter egne regionale interesser. De ideene som fikk høyest sammenlagt rangering og har flest felles interesser ble valgt ut, og skal arbeides videre med utover høsten under de transregionale prosjektutvikling-workshopene. Det skal arrangeres og gjennomføres flere slike workshops det kommende året. I første omgang er det valgt ut to ideer som skal testes i høst. Den ene ideen skal testes under en transregional prosjektutvikling-workshop i Nederland, og den andre i Danmark. For hver idé må en av partner-regionene ta ansvar for å arrangere en slik workshop. Det er essensielt at alle klyngene arbeider videre med å identifisere hvilke aktører i deres respektive regioner som kan være interessert i de ulike ideene, og sørge for å invitere disse aktørene til de aktuelle arrangementene.