Emilie er 25 år, og har en bachelorgrad i Film- og TV-produksjon fra Universitetet i Bergen, samt en bachelorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun holder nå på med siste året av en mastergrad i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder, og det er gjennom den graden at hun er utplassert som praktikant hos Sørlandets Europakontor.
Ved siden av mastergraden jobber Emilie som kommunikasjonsansvarlig for Studentorganisasjonen i Agder, og er opptatt av å fremme studentenes interesser i Agder.

Med hovedsakelig estetiske fag i bagasjen har Emilie en litt annen kompetanse enn de fleste andre som søker seg til et praksisopphold for et europakontor.

– Da praksisplassen hos Sørlandets Europakontor åpnet seg, tenkte jeg bare «den plassen skal jeg ha!». Selv om jeg ikke har bakgrunn fra statsvitenskap eller internasjonale studier så jeg dette som en god mulighet til å få brukt mine kommunikasjonsferdigheter i en internasjonal sammenheng. Jeg blir kastet rett ut i en verden jeg ikke kjenner så godt til fra før, men hvor spillereglene for god kommunikasjon står seg.

Utvikle skriveferdigheter

Emilie deler kontor med Sørlandets EU-rådgiver i Brussel, i tillegg til en annen praktikant, og en trainee fra Trainee Sør. De arbeider både sammen og hver for seg.

– Oppgavene på Sørlandets Europakontor gir meg først og fremst muligheten til å utvikle mine skriveferdigheter. Jeg skriver artikler om EU-prosjekter som er relevante for Norge, og særlig Agder-regionen, som publiseres på europabanken.no. Når Sørlandets Europakontor får besøk tar jeg bilder og oppdaterer resten av verden på hva som skjer på Norges Hus i Brussel, gjennom Sørlandets Europakontors facebook-side. Ellers kan det være forefallende kontorarbeid som ofte inkluderer research om EU og alle de omfattende strukturene som EU består av, forteller Emilie.

Et godt arbeidsmilø

– Etter å ha jobbet for Sørlandets Europakontor i over én uke nå har jeg fått et godt inntrykk av en arbeidsdag som både består av en del selvstendig research, men også av arrangementer som bringer med seg løping opp og ned trapper, intervjuer, fotografering og servering.
Jeg vil også trekke frem det gode miljøet blant regionskontorene på Norges Hus. Det gjør Sørlandets Europakontor til en veldig hyggelig arbeidsplass som spiser lunsj sammen og kan bruke hverandre som sparringspartnere.