9. mai la utenriksminister Ine Eriksen Søreide frem regjeringens strategi for samarbeidet med EU i årene 2018 – 2021. Ifølge Søreide blir det europeiske samarbeidet stadig viktigere for Norge, og regjeringen trekker frem programmet Interreg i sin nye strategi.

Regjeringen ønsker at samarbeidet mellom Norge og EU skal bidra til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa, og et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer. Regjeringen ønsker også å føre en effektiv europapolitikk, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i strategiens forord.

Viktig EØS-avtale
I strategien trekkes det frem at EØS-avtalen er avgjørende for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og vår evne til å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Regjeringen ser også på det som sitt ansvar å formidle hvor viktig EØS-avtalen er for å ivareta svært mange norske interesser. Blant annet er det mange som bor, jobber eller studerer i andre europeiske land. Alt dette er mulig takket være EØS-avtalen.

Norge trenger innovasjonssamarbeid
For at norsk økonomi skal utvikle seg i en positiv retning trengs kunnskap og innovasjon, og flere EU-programmer som Norge har tilgang til gjennom EØS-avtalen kan medvirke til dette. Et av programmene regjeringen trekker frem i sin strategi er Interreg. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Deltakelse her gir, ifølge regjeringen, ”norske kommuner, fylkeskommuner og regionalt næringsliv nettverk, erfaringer og innsikt som kan styrke regional omstillingsevne og konkurransekraft”.

Interreg ble etablert i 1990, og Norge har hatt mulighet til å delta siden 1996. I perioden 2007 til og med 2013 fikk over 600 samarbeidsprosjekter med norsk deltakelse støtte. Fram mot 2020 gis det mer enn 700 millioner kroner i økonomisk støtte til norske prosjektdeltakere.

Interreg i Agder
For Agder er Interreg et viktig program, og siden 2007 har Agder deltatt i hele 46 Interreg-prosjekter. Et eksempel er prosjektet Periscope, hvor Sørlandets Europakontor er ledende partner. Aktører fra Agder har særlig vært flinke til å benytte seg av mulighetene innenfor Interregs underprogrammer Interreg Nordsjø, Interreg Østersjø og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS). Agders deltakelse i Interreg har gitt regionen et godt utgangspunkt for internasjonalisering, nettverksbygging, kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Flere viktige EU-programmer
Andre programmer som nevnes i strategien, og er viktige for Norge og Agder, er utdanning og utvesklingsprogrammet Erasmus+ og forskning- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020. Horizon 2020 blir erstattet av et nytt rammeprogram fra 2021, Horizon Europe.