I mai fikk Agder besøk av en delegasjon fra Nord-Nederland som i et innholdsrikt program ble presentert for Agders arbeid innen blant annet energi, grønn vekst, aktiv og sunn aldring og klimatiltak.

Pieter Faber, leder av EU-kontoret til Nord-Nederland, mener Nord-Nederland og Agder har mange fellesinteresser som regionene burde samarbeide om, deriblant energi, som rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune, Hans Fløystad, hadde som tema da han presenterte Agder.
– Som en knutepunkt-region for fornybar energi, skal Agder vektlegge grønn vekst: erstatte olje og gass med grønn elektrisitet, videreutvikle eksisterende industrier og skape nye, grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Kan utveksle kunnskap på energifeltet
Norges modell for elektrifisering av transportsektoren – som i europeisk sammenheng er svært vellykket – ble også presentert av Fløystad.
– Jeg mener Norge og Agder har et stort potensiale for å skape en enda grønnere transportsektor ved bruk av hydrogen. I Nord-Nederland har vi stor produksjon av hydrogen, men ikke fornybar produksjon. Der må vi gjennomgå et skifte, forteller Pieter Faber.
– Nord-Nederland har mye gass og trenger overgang til fornybar energi, istemmer Eelko Steenhuis, prosjektrådgiver i EU-kontoret til Nord-Nederland.
Henrik Kofoed Nielsen, professor ved Universitetet i Agder, presenterte Universitetet, og da særlig Campus Grimstad og satsingen på energiforskning. Nielsen mener utveksling av ansatte og studenter mellom Universitetet i Agder og Nord-Nederlandske institusjoner som EnTranCe og det tekniske universitetet NHL, som var representert med sin EU-rådgiver, Jan van der West.
– Vi i NHL, og i Nord-Nederland generelt, er veldig opptatt av isolering av hus og energieffektivitet, sier Jan van der West, som ønsker å starte samarbeid innenfor den tematikken.

Felles utfordringer
Høst, NIVA og NIBIO inviterte oss til Teknologiparken i Grimstad for å presentere regionens satsing på grønn vekst. Regionleder i NIVA, Øyvind Kaste, satt søkelyset på urbane vannutfordringer, som både NIVA og Nord-Nederland er opptatt av.
– Kristiansand er omgitt av mye tungindustri, som ofte får skylden for forurensingen som byen er utsatt for. Vi i NIVA har gjort undersøkelser av verdier under bakken og funnet at byene selv må ta skylden for problemet, sier Kaste, som representerer en institusjon som legger mye vekt på prosjektarbeid.
– Vi har for tiden 10 pågående Horisont 2020-prosjekter.
Siv Lene Gangnes Skar, forsker i NIBIO, presenterte for gjestene en enkel og ny måte å lage ren mat i urbane strøk: aquaponics.
– Aquaponics er en balansekunst. Både fisker og planter må ha gode forhold, samtidig skal vannet behandles. Vårt mål er å oppnå null utslipp ved hjelp av våt kompostering og et lukket system, forklarer Skar.

Samarbeid om aktiv og sunn aldring
Både Agder og Nord-Nederland er referanseregioner i det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring, EIP-AHA. Dermed var det naturlig å sette av en god del av programmet til denne tematikken. Rune Fensli, professor ved Universitetet i Agder, presenterte norsk helsesektor og illustrerte hvordan den er organisert. Agder Living Lab ble presentert av prosjektleder Kathrine Melby Holmerud, og Tine Mette Falck, rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune, vise hvordan den regionale eHelsealliansen fungerer.
– I Leeuwarden har vi et økosystem for å teste og utvikle helsefremmende teknologier som kombinerer flere sektor. De er på utkikk etter god praksis for storskalatesting, informerte Faber, og la til at han ønsker å opprette kontakt mellom referanseregionene.

Besøket fra Nord-Nederland fant sted 15.-16. mai. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller kontaktinformasjon til våre gjester.