Slagordet for Slovenias formannskap i Rådet er «Together. Resilient. Europe.», som sier noe om hvor viktig det er med samarbeid i Europa for å sikre at Europa er mer robust og bedre forberedt på utfordringer som kommer.

Den nåværende formannskapstrioen består av Tyskland, Portugal og Slovenia, hvor hvert av landene har formannskapet 6 måneder – til sammen 18 måneder hvor de samarbeider om et felles program. Første juli tok Slovenia over etter Portugal som siste land ut i denne trioen, og kommer til å jobbe tett med både Tyskland og Polen frem til 31. desember.

Slovenias seksmånedersprogram for formannskapet er basert på fire prioriteringer:

  1. EUs motstandsdyktighet, gjenreising og strategiske autonomi
  2. Conference on the Future of Europe
  3. En union for den europeiske levemåten, rettsstaten og like kriterier for alle
  4. Et troverdig og sikkert EU som er i stand til å trygge sikkerhet og stabilitet i nabolaget

Motstandsdyktig og autonom

Som et resultat av koronapandemien trekker Slovenia frem styrking av EUs motstandsdyktighet som en hovedprioritering. Pandemien har vist at det kan være nødvendig med en kollektiv respons på europeisk nivå for å sikre at alle landene reagerer på hensiktsmessig måte. Det slovenske formannskapet vil særlig fokusere på å bygge em europeisk helseunion for å styrke EUs rolle og beskytte helsen til europeiske innbyggere. Et punkt er å sikre EUs strategiske autonomi og forbedre kapasiteten til å sørge for tilgjengeligheten av legemidler og medisinsk utstyr, samt legge til rette for forskning, utvikling og produksjon. Slovenias formannskap støtter forslaget om å etablere Health Emergency Beredness and Response Authority (HERA).

Et annet aspekt av motstandsdyktighet er å styrke innsatsen og beredskapen innen cyber-sikkerhet. Pandemien har ført til at flere arbeider hjemmefra, og flere arbeider online. Dette har økt sårbarheten for nettangrep.

Grønn og digital gjenreising

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av pandemien blir en prioritering for dette formannskapet, i likhet med det forrige. Det slovenske formannskapet tar sikte på en effektiv implementering av NextGenEU og Recovery and Resilience Facility, med sikte på å få mest mulig ut av implementeringen av disse instrumentene for å akselerere den grønne og digitale omstillingen. Grønn og digital omstilling var EUs mål før pandemien, men anses som enda viktigere nå. Pandemien gir også en mulighet til å omstille når økonomien skal gjenreises.

Digital teknologi har blitt viktigere for arbeidslivet, å gjøre forretninger, lære, sosialisere seg og få tilgang til kultur. Ettersom nåværende regelverk ikke adresserer dagens aktuelle utfordringer knyttet til det digitale på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig med fremgang innen digitale tjenester og markeder for at EU skal kunne sette nye standarder for bruk av digitale plattformer.

Green deal og EUs mål om et klimanøytralt kontinent, i tillegg til forpliktelsen om å redusere klimagassutslippene med 55% innen 2030, gir retningslinjer for formannskapet. Det slovenske formannskapet vil arbeide for å gjøre målene til en realitet, og COP-26 gir en god mulighet for formannskapet til å vise besluttsomhet og stabilitet, i tillegg til å overbevise resten av verden om at det er nødvendig å ta grep.

Europas fremtid

Conference on the Future of Europe startet offisielt 9. mai 2021 og skal vare frem til våren 2022. Målet er å diskutere hvordan EU skal se ut i fremtiden, og hvordan innbyggerne ønsker og forventer at unionen skal utvikles. Diskusjonene finner sted i form av møter, forumer, og via digitale plattformer som er åpne for aller. Dette vil være et viktig fokusområde for det slovenske formannskapet ettersom disse diskusjonene vil foregå gjennom hele formannskapsperioden.

Rettsstaten og sikkerhet i det internasjonale samfunnet

EU er tuftet på felles verdier og en felles identitet. Slovenias formannskap vil styrke rettsstaten og likhet for loven som felles europeiske verdier. Formannskapet og Rådet skal lede den årlige dialogen om situasjonen i EU og enkeltland angående rettsstaten. Målet er å fremme rettsstaten, og at medlemslandene kan lære av hverandre.

Styrking av EUs posisjon internasjonalt og sikkerhet er også viktige prioriteringer for formannskapet. Herunder er NATO og styrking av Schengen viktig for sikkerheten. Slovenia vil gi ekstra oppmerksomhet til vest-Balkan og disse landenes fremtid i EU-samarbeidet.