Norges forskningsråd øremerker to millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA.

Søkerne må være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje, skriver Forskningsrådets på sine nettsider.
Søknadsfristen er løpende.

Kostnader som dekkes
Støtten skal dekke kostnader til reise og opphold i forbindelse med bilaterale møter, hvor hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere. Påmeldingsavgifter til seminarer, kurs og konferanser, dekkes også.
Maksimalt støttebeløp per person er 20 000 per kalenderår. Maksimum støttebeløp er 100 000 kroner per søknad.

Hvem kan søke?
Søkerne må være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje. Enkeltpersoner kan ikke søke. Ordningen gjelder for innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter i næringslivet, prosjekter i Eurostars og FORNY2020, Nærings-ph.d., klynger / klyngepartnere i Norwegian Innovation Clusters-programmet, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Forskningssentre for petroleum og Demo2000, skriver Forskningsrådet.