Under PES-midlene lanserer nå Norges forskningsråd økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden. 

Ordningen, PES2020, gjelder både for offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Forskningsrådet kan dekke 100% av reise og opphold for enkeltpersoner, begrenset til 20.000 kroner per person, per år, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

Løpende søknadsfrist
Søkere oppfordres til å sende søknaden til Forskningsrådet så tidlig som mulig, så snart det planlagte prosjektet begynner å ta form, informerer Forskningsrådet.
PES2020 har løpende søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Profilering og posisjonering
Reisestøtten kan også benyttes for å delta på relevante arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020.