Under generalforsamlingen i Sørlandets Europakontor i juni 2021 ble det vedtatt at selskapet oppløses. Selskapets eiere er Agder fylkeskommune (72,2%), Kristiansand kommune (18,9) og Arendal kommune (8,9) (eierandel vist i prosent).

Utgangspunktet for oppløsningen er Fylkestingets vedtak fra desember 2020 om at Sørlandets Europakontor AS avvikles.

Sørlandets Europakontor har siden 2008 vært Agders internasjonale kunnskaps- og utviklingssenter. Gjennom tilstedeværelse i Brussel og på Agder har kontoret tilbydd praktiske tjenester til aktører på Agder, herunder regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk for smart og bærekraftig utvikling på Agder. Agder fylkeskommune overtar virksomheten i Sørlandets Europakontor i løpet av høsten/vinteren 2021.

Sørlandets Europakontor AS har meldt opphør til Brønnøysundregistrene.