Kristiansand Katedralskole Gimle får 380 000 NOK gjennom prosjektet InDigSE – Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools. Prosjektet har mottatt over 1,4 millioner kroner i støtte fra Erasmus+-programmet, og har som mål å engasjere ungdom i sosialt entreprenørskap, som går ut på å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sørlandets Europakontor har vært initiativtaker til prosjektet, og har bidratt aktivt i søknadsskrivingen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), Klaipeda University (Latvia), Euroregion Baltic (Polen) og BISER (Polen). Ungt Entreprenørskap Agder er assosiert partner. Gjennom de to neste årene skal det utvikles pedagogiske støtteverktøy som skal bidra til å øke gründerkompetansen blant ungdommer. Ved å oppmuntre til innovativ og kreativ tenking, vil ungdommene bli bedre rustet til å utvikle forretningsideer som er sosialt og økonomisk bærekraftige.

Det var Sørlandets Europakontor som tok initiativet til prosjektet. Kontoret har gjennom sitt nettverk koblet Agder til de europeiske prosjektpartnerne, og vi har hatt en aktiv rolle i søknadsskrivingen. Det var ikke tilfeldig at KKG ønsket å bli med. I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), tilbyr skolen en egen innovatørlinje der elevene tilegner seg særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering, markedsføring, ledelse og innovasjon. InDigiSE passer dermed godt inn i KKGs satsinger. Prosjektet skal også inspirere til grenseskridende samarbeid, samt utfordre ungdommene til å ta risiko.

Verktøyene skal til slutt samles i en håndbok som baserer seg på konseptet innovasjonscamp – en form for treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Håndboken skal kunne brukes av elever, lærere og ikke-statlige organisasjoner (NGOs). Det skal også arrangeres flere innovasjonscamper i løpet av prosjektperioden. Videre skal InDigiSE fremme god praksis blant lokale og internasjonale partnere for å stimulere sosial innovasjon og samarbeid mellom europeisk ungdom.

Vi takker for godt samarbeid, og ønsker prosjektpartnerne lykke til videre med arbeidet!

På bildet: fv. Karsten Aust (Sørlandets Europakontor), Birthe R. Fennefoss, Siri Ida Ovanger (lærere ved KKG) og Aleksander Lien (daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder).