Som majoritetseier vedtok Agder Fylkeskommune i Fylkestinget 16 desember å legge ned Sørlandets Europakontor. En nedleggelsesprosess vil starte i 2021. Inntil videre vil kontoret operere som normalt.